Наос

Улазак у Јерусалим (Цвети), остатак композиције

  • Северни зид, трећа зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА