Наос

Света царица Јелена

Натпис

  • Западни зид, прва зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА