Наос

Остаци композиција Цвети (горе) и Распећа Христовог (доле)

  • Северни зид, друга и трећа зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА