Наос

Издајство Јудино, фрагмент композиције на северном зиду

  • Северни зид, друга зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА