Наос

Арханђео, остатак фреске

  • Јужни део западног зида, прва зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА