Српска средњовековна историја

Византијски новац


Byzantine coinagepisao Radmilo Bozinovic Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Od njihovog prvog dolaska na Balkansko poluostrvo početkom 6. veka. i definitivnom pojavom na istorijskoj sceni, Južni Sloveni svoju su istoriju i sudbinu neraskidivo povezali sa Konstantinopoljskom državom. Zaista, balkanska istorija tokom srednjovekovne ere (između kasne antike i otomanske najezde) blisko je paralelna sa vizantijskim carstvom koje je u različitim periodima delovalo kao mentor, saveznik i neprijatelj balkanskih slovenskih naroda.

Kao takvu, srpsku istoriju ovog perioda nije moguće razumeti bez obračuna sa ovim složenim odnosom i moćnom grčkom državom na drugom kraju. Kratki istorijski komentar koji se nalazi uz eksponate očigledno nije ni na koji način sveobuhvatan; radije se misli na isticanje određenih zanimljivih činjenica, posebno onih koje se odnose na interakcije i suživot južnoslovenskih i helenskih naroda i država na Balkanu tokom srednjeg veka.

Iako lepota i bogatstvo starogrčke i ranoantičke kovanice ostaju neprevaziđene, vizantijska serija, sa stabilnošću i raznolikošću koja je izložena tokom hiljadugodišnjeg perioda, ostaje jedinstvena u istoriji numizmatike. Tokom ovog perioda vizantijski su novčići dolazili u tri osnovne vrste metala: zlato, srebro i bronza. Ovde su uglavnom bronzani novčići, koji su predstavljali većinu novca u opticaju.

Prelazna tačka između (istočne) rimske i vizantijske imperije - koja se obično nalazi negde između 4. i 7. veka - u velikoj je meri istorijska pogodnost, jer i samo Carstvo nije poznavalo takvu razliku. Uobičajena numizmatička konvencija je da se vizantijski period kovanja započne velikom novčanom reformom Anastasija I, 498. godine. Ovde naši eksponati počinju izdanjima Konstantina I, delom pošto je temelje za dva osnovna načela Vizantijskog carstva - grčku tradiciju i hrišćansku religiju - u velikoj meri postavio sam Konstantin Veliki.

Byzantine Emperor Andronikos and King Milutin of Serbia Симбол повезаности: Srpski kralj Milutin predstavlja povelju manastira Hilandar na planini Atos svom svekru, vizantijskom caru Andronikosu II, 1320

 

 

 

 


KONSTANTIN I, VELIKI (307-337 A.D.)


portrait_Constantine_I.jpg

 FOLLIS 

coin_Constantine_I_soldiers.jpg

Obv .: Poprsje Konstantina, Legenda: CONSTANTINVS MAKS AVG ("Konstantin Veliki car")
Rev .: Dva rimska vojnika koja stoje pored dva standarda, legenda: GLORIA EKSERCITVS ("Slava vojsci") 

MALA BRONZA (KOMEMORACIONA POSVETA KONSTANTINOPOLJU)

coin_Constantine_I_wings.jpg

Obv .: Kalem kaciga personifikacije Carigrada, legenda: CONSTANTINOPOLIS
Rev .: Pobeda stoji nogom na nozi broda, držeći žezlo i štit

POSTHUMNA MALA BRONZA

coin_Constantine_I_chariot.jpg

Obv.: Draped poprsje Konstantina, legenda: DIVO CONSTANTINO ("božanskom Konstantinu")
Rev.: Konstantin vozi kočija četiri konja (kvadriga) prateći Božju ruku na nebu

ISTORIJSKE NAPOMENE: Veliki državnik čija su dostignuća imala dugotrajne posledice. Njegovo lično obraćenje poklopilo se s preobražajem hrišćanstva u državnu religiju, počevši od Milanskog edikta koji je 313. proglasio versku toleranciju. Posvećenje Konstantinopolja kao imperijalne prestonice 330. godine utro je put njegovom usponu u narednim vekovima. Legenda o Konstantinu, rođenom u Naissusu (u blizini današnjeg Niša u Srbiji), delimično je sačuvana u srpskoj tradiciji. Na primer, iako se ni na koji način ne zasniva, legendarna Nemanjićeva kraljevska loza - koju su u nekim srednjovekovnim srpskim hronikima opisali kao početak Konstantinovog oca Konstancija I - svedoči o dubini njegovog popularnog sećanja. 

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Uz mnoge druge reforme, Konstantin je sproveo veliko monetarno restrukturiranje koje je trebalo da odražava ekonomske i inflatorne promene. Glavni novčić od plemenitih metala postao je solidus, težine ca. 4,5 g zlata - vodeća vizantijska denominacija vekovima otuda (a po kojem je i njihovo ime dobilo mnogo kasnije dubrovačka solda). Jedan solidus bio je jednak fiksnom silikonu od 24 srebra, koji su prvobitno mereni na osnovu 1:18 zlato / srebro, ali kasnije je oscilirao sa vrednosti poluga, odupirući se inflaciji.

Kasno u Konstantinovoj vladavini i za vreme njegovih sinova, paganske teme (npr. Zeus / Jupiter) počele su da budu zamenjene prvo neutralnim, a na kraju hrišćanskim.


portrait_St_Helena.jpg

SVETA HELENA (umrla 330)


MALA BRONZA

coin_St_Helena.jpg

Obv.: Poprsje Helene, legenda: FL HELENA AVGVSTA ("Flavia Helena, carica")
Rev.: Personifikacija ogranka stojećeg osiguranja, legenda: SECVRITAS REIPVBLICAE, oznaka min: SMTSA

ISTORIJSKE NAPOMENE: Helena je bila supruga cara Konstancija I Hlorsa i majka Konstantina Velikog. Velika verska dela Konstantina i Helene u Svetoj zemlji (uključujući i njeno otkriće Istinskog krsta) zaslužila su im divljenje među Crkvom i vernicima, što je na kraju dovelo do njihove kanonizacije. Česta slika para na pravoslavnim freskama i ikonama je slika srednjovekovnih carskih vladara, a ne starijih Rimljana, kao što je prikazano na portretima novčića iz života.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: U Rimskom carstvu su radile brojne kovanice novca i one se lako mogu identifikovati za kovanicu Konstantinova dinastije. Natpis na obeležju kovnice obično se nalazi na dnu obrnute strane, a u ovom slučaju slova "SMTSA" treba da se tumače na sledeći način: "SM" za "Sacra Moneta" - deklaraciju novca bez obzira na kovnicu punovažnost; „TS“ za Solun (severna Grčka); „A“ za prvu „oficinu“, ili radionicu, u okviru kovnice.

U stvari, nekoliko novih kovnica je otvoreno za to vreme, uključujući i veliku u Sirmijumu - pored današnje Sremske Mitrovice na severu Srbije.


portrait_Constantius_II.jpgKONSTANTIUS II (337-361)

MALA BRONZA

coin_Constantius_II.jpg

Obv.: Poprsje Konstantiusa, legenda: DN CONSTANTIVS PF AVG ("Naš gospodar Konstantius, pokoran i mudar car")
Rev.: Zavetni natpis (VOT KSKS MVLT KSKSKS) u vencu

ISTORIJSKE NAPOMENE: Konstantius je nastavio većinu politike svog oca, jačajući još više ulogu hrišćanstva u državnim poslovima. Takođe je na kratko ujedinio carstvo koje je nakon očeve smrti ponovo razdeljeno, ali poteškoće u upravljanju navele su ga da ga razdvoji još jednom, koncentrišući svoje napore na istok.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Podešavanje monetarnog sistema plemenitih metala od 355 A. odražavalo je relativne promene vrednosti poluga (odnos zlata / srebra sada je 1:12), ali je i dalje ostavio devizni kurs da dodatno oscilira sa svojstvenom vrednošću, što je dovelo do stabilne i raznovrsne valute srebra. Raniji pokušaj reforme bronzane kovanice bio je, međutim, manje uspešan.

Relativno visok kvalitet gravure portreta novčića koji je ovde evidentiran uskoro će početi da nestaje, da se ponovo ne pamti tokom vekova.


portrait_Julian_II.jpg

JULIJAN II, OTPADNIK (355-363)

MALA BRONZA

coin_Julian_II.jpg

Obv.: Poprsje Julijana, legenda: IMP IVLIANVS NOB CAES
Rev.: Rimski vojnik koji je pao na neprijateljskog konjanika, legenda: FEL TEMP REPARATIO ("Povratak slavnih vremena")

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Obrazovan, sposoban i popularan vladar. Međutim, njegov pokušaj da oživi pogansko bogoslužje i institucije bio je kratkotrajan, kako nije uspeo ubrzo nakon njegove smrti u zasedi tokom kampanje protiv Persijanaca.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Julijanov poslednji uzdah poganstva odražavao se i na njegovu kovanicu. Njegova kasnija izdanja (što je vidljivo iz datog portreta) pokazala su ga kao bradatog "filozofa-cara", s obrnutim stranama oživljavajući slike otkrivenog kulta bika Apisa - poslednje paganske teme koja se pojavila na rimskom novčanstvu. Uzgred, ovi veliki komadi takođe su bili neuspeli pokušaj da se vrati poverenje u bronzanu kovanicu, koja je uskoro prešla u beznačajnost - stanje koje će se promeniti samo radikalnom monetarnom reformom Anastasija, i to preko 100 godina kasnije.


portrait_Theodosius_I.jpg

TEODOSIJE I, VELIKI (379-395)

VELIKA BRONZA

coin_Theodosius_I.jpg
VELIKA BRONZA

Obv.: Bista Teodosija, legenda: DN THEODOSIVS PF AVG ("Naš gospodar Teodosije, sveti i mudri car")
Rev.: Car stoji, drži labarum i globus, legenda: GLORIA ROMANORVM ("Slava Rimljanima") 

coin_Theodosius_I_woman.jpg

Obv.: Bista Teodosija, legenda: DN THEODOSIVS PF AVG ("Naš gospodar Teodosije, sveti i mudri car")
Rev.: Stojeći cara, držeći pobedu i podižući klečeću ženu, legenda: REPARATIO REIPVB ("Obnova Republike")

ISTORIJSKE NAPOMENE: Nakon Teodosijevog ukidanja olimpijskih igara (391) i drugih paganskih relikvija, i njegovog ukidanja poslednjeg protagonista paganskog preporoda, Eugenija (394) - hrišćanstvo se zauvek usađuje, a razne jeresi poput arijanstva odbacuju.

Ozbiljna gotska pretnja izbegnuta je na Istoku glatkom diplomacijom koja je omogućila da se postepeno uključi - iako po cenu - u državni sistem. Carstvo je bilo ojačano i na kratko ponovno ujedinjeno - tek da bi se nakon njegove smrti konačno podelilo na Istok i Zapad, kojim su prvobitno vladala njegova dva sina, Arkadij i Honorijus.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Do ere masovne komunikacije, kovanice su osim svoje novčane uloge služile kao jedinstvena prilika za centralne vlade da šire javne poruke i propagandu. Iako pridržavanje strogih religioznih tema čini kasnije vizantijska pitanja suptilnijim u tom pogledu, obrnute vrste ove ere često su direktno korišćene u tu svrhu. Ovde se oglašava progresivno civilno zakonodavstvo Teodosija sa zahtevom za „obnavljanje“ Republike (i verovatno njene vrednosti), sa sugestivnom scenom cara.


portrait_Leo_I.jpg

LEO I (457-474)

MALA BRONZA (NUMMUS)

coin_Leo_I.jpg

Obv.: Bista Lea, legenda: DN LEO ("Naš gospodar Leo")
Rev.: Monogram Lea

ISTORIJSKE NAPOMENE: U početku je praktično marionetski vladar nemačkih generala upotrebio istočno pleme Isaurijanaca kako bi ih neutralizovao - potezom koji bi trebao postati tipičan za vizantijsku političku moć. Tako se, kako se Zapadno Carstvo raspadalo, Istok krenuo na često trnovit, ali hiljadugodišnji put prosperiteta. 

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Feudalizacija društva i druge ekonomske promene smanjile su važnost kovanja plemenitih metala (bronza ili bakar), dok je zlato ostalo - uglavnom za plaćanje plaćenika i podmićivanje varvarskih glavara. O tome svedoči sve veća grubost izrade, smanjenje veličine, nestajanje bilo kakvog sadržaja srebra i nedostatak frakcijskih denominacija - a za sve to preovladava Leova vladavina. Uprkos tome, prvi put je predstavljen novi dizajn - monogram za kodiranje imena. Stari Grci često ga koriste za označavanje sudija i službe kovnice, a povremeno će se pojaviti na vizantijskim kovanicama tokom sledećih 700 godina.


portrait_Anastasius_I.jpg

ANASTASIJE I (491-518)

REFORMISANI FOLLIS ANTIOHA

 

coin_Anastasius_I.jpg

Obv.: Poprsje Anastasija, latinska legenda: D N ANASTASIVS PP AVG ("Naš gospodar Anastazije, večni car")
Rev.: Novi standardni dizajn sa apoenom itd.

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Bogati porezni službenik iz Ilirika (današnje Jugoslavije) kada ih je carska udovica izabrala za naslede na prestolu, Anastasije je mudrom fiskalnom politikom obogatio državnu blagajnu, pripremajući teren za uspehe Justinijana. Između ostalog, izvršio je važnu monetarnu reformu sa dugoročnim rezultatima.

Prvi zableženi upad Južnih Slovena na Balkan događa se 517. Neposredno prije toga, azijsko ratničko pleme Bugare prvi put se pojavljuje na poluotoku - kasnije su trebali naseljavati i pokoriti slavensko zapadnobalkansko stanovništvo, ali od strane kasno 9. vek oni će na kraju biti sami slavizirani. Kasnija srednjovekovna istorija Balkana uglavnom se vrti u trouglu nastalih bugarskih i srpskih država i regionalnih vizantijskih interesa.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Reforma 498 uvela je različite brojeve nominala, kao množine osnovne jedinice, nummus. Sistem je bio: 40 nummi = 1 follis, 140 folles = 1 goldus solidus, itd. Standardni elementi uvedeni su u obrnutu konstrukciju bronzanih novčića: grčki brojevi (slova koja se koriste kao brojevi) označavali su denominacije (u nummi) više od tri sledeća vekovima (npr. M = 40, K = 20, I = 10); latinični natpis s 2-6 slova označio je kovnicu (npr. CON, NIKO, THEUPO); malo grčko pismo naznačilo je kancelariju kovnice; i kasnije, rimski datum s brojem pokazao je vladarsku regalnu godinu.


portrait_Justin_I.jpg

JUSTIN I (518-527)

POLU FOLLIS (20 NUMMI) IZ NIKOMEDIJE

coin_Justin_I_half.jpg

Obv.: Poprsje Justina, legenda: DN IVSTINVS PP AVG
Rev.: Krst, denominacija (K = 20), kovnica (NI = Nikomedija), kancelarija kovnice B

5 NUMMI

coin_Justin_I_penta.jpg

Obv .: Poprsje o Justinovoj legendi: DN IVSTINVS PP AVG
Rev.: Nominacija (E = 5), kovnica i Hristogram

ISTORIJSKE NAPOMENE: Grubi vojni zapovednik iz Makedonije, Justin pomogao nam je u vremenu svog slavnog nećaka Justinijana. Ponovno uspostavljanje verske ortodoksije i poboljšanje odnosa sa rimskom crkvom postavili su temelje za kasnije premeštanje Italije i druga dostignuća.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Obrnuti dizajn - monogram grčkih slova „chi“ i „ro“, poznat kao hristogram - po legendi je znak koji je Hrist rekao Konstantinu Velikom u snu da postavi transparente pre velikog dana borbe protiv suparnika Maksentija godine 312., koju je pobedio.


portrait_Justinian_I.jpg

JUSTINIJAN I, VELIKI (527-565)

FOLLIS TEOFILA (ANTIOHA)

coin_Justinian_I_prof.gif 

Obv.: Diademaed i draped Justinijanov profil poprsje, legenda: DN IVSTINIANVS PP AVG
Rev.: Denominacija 

KASNIJI FOLLIS TEOFILA

coin_Justinian_I_facing.jpg 

Obv.: Oklopljeno poprsje s Justinijanoм u šlemu, koje drži legendu krstaša (globus sa krstom): DN IVSTINIANVS PP AVG
Rev.: Denominacija

POLU FOLLIS TEOFILA

coin_Justinian_I_half.jpg 

Obv.: Justinijanovo poprsje oklopjleno i sa šlemom, legenda: DN IVSTINIANVS PP AVG
Rev.: Denominacija 

ISTORIJSKE NAPOMENE: Na mnogo načina, vizantijsko zlatno doba. Između ostalog, došlo je do privremene reintegracije Carstva širom Sredozemlja, slavne Crkve Aja Sofije (Svete Mudrosti) izgrađene u Carigradu i objavljenog čuvenog pravnog kodeksa. Međutim, teritorijalna ekspanzija skupo je koštala i uskoro je mogla da se rasplete.

U međuvremenu, slovenski napadi postaju mnogo hrabriji, iskorištavajući Justinijanovo fokusiranje na Gote u Italiji. "[Slaveni] neprestano prilaze i tiho napadaju one koji tamo prolaze, čineći ova mesta nesigurnim", napisao je poznati hroničar Prokopije iz nekih oblasti južno od Dunava. Čitav sistem brzih utvrđenja izgrađen je, ali loše se pojavio protiv Slovena, Bugara i nove pretnje - Azijski Avari.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Ponovno se uvodi relativno datiranje kovanica: sledeći tradiciju iz ranijeg rimskog perioda, počevši od 538. godine pre nove ere, kovanice su datirane, rimskim brojevima, kako bi predstavljale regalnu godinu trenutnog cara; na taj način "KSII" označava dvanaestu godinu Justinijanove vladavine (538/9 AD). Ovaj sistem je postojao na bronzanim kovanicama skoro 200 godina koje su ga usledili.

Slika okrenutog cara sa raznim hrišćanskim oznakama počinje da zamenjuje klasični rimski profil, a uskoro će postati karakterističan prikaz čitave vizantijske serije - vremenom će uticati na druga pitanja srednjovekovne kovanice, uključujući ona balkanske slavenske države Srbije i Bugarske.


portrait_Justin_II.jpg

JUSTIN II (565-578)

FOLLIS TEOFILA

coin_Justin_II.jpg

FOLLIS KONSTANTINOPOLJA

Obv.: Vladajući par ustoličen je, držeći globus i skiptere
Rev.: Denominacija 

coin_Justin_II_con.jpg
POLU FOLLIS SOLUNA

Obv.: Vladajući par ustoličen je, držeći globus i skiptere
Rev.: Denominacija

coin_Justin_II_thes.jpg

Obv.: Vladajući par ustoličen je, držeći globus i skiptere
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Justin uglavnom nije bio podoban zastrašujućem zadatku da drži zajedno ambiciozne uspjehe svog ujaka; njegova supruga Sofija (istaknuta na kovanicama) imala je znatan uticaj.

Sloveni stižu do Peloponeza 578. godine i počinju se postepeno naseljavati na Balkanu.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Numizmatički dokazi mogu povremeno osvetliti istorijske događaje. U ovom slučaju, serija nedavno otkrivenih ostava (skrivenih ležišta kovanica) otkrila je trag koji je podrazumevao nepoznati upad Slovena preko Dunava na vizantijski Balkan, sve do Soluna i Tasosa (severni Egej), oko 571. godine.

Ikonografski, slika dve ustoličene ili stojeće figure (vladajući par ili vladar i svetac) stvoriće trajan izgled na vizantijskim i drugim mediteranskim kovanicama još 800 godina, počevši od ovog vremena.


portrait_Maurice.jpg

MAVRIKIJE (582-602)

FOLLIS TEOFILA

coin_Maurice.jpg

Obv.: Krunisano poprsje Mavrikija u konzularnom odelu, u kojem se nalaze svitci i žezlo sa orlom, legenda: DN MAVR PP AVG
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Izuzetan general i državnik, sa zapaženim uspesima i na Zapadu i na Istoku (Persija), ali neuspjesi na Balkanu protiv južnoslovenskih prodora na kraju su doveli do njegovog svrgavanja i ubistva.

Iako se još uvek nalaze na levoj (severnoj) strani Dunava, Sloveni "počinju da ostanu preko zime i osećaju se kao u svojoj zemlji", kao što je napisao Jovan Efeški u svojoj hronici iz 584. Njihova intenzivna opsada Soluna 586. godine bila je čudesno odbijena - kao što legenda kaže, tek nakon što je napokon intervenisao gradski zaštitnik, sveti Dimitrije.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Kao rezultat masovnih invazija Slovena i Avara i usled toga efektivnog raspada vizantijske vlasti u Iliriku (otprilike, današnja Srbija), posle vremena Mavrikija, vizantijska kovanica se više ne može naći na ovim prostorima do sredine 10. c. Njegova izdanja su i dalje dosta bogata (uključujući neke nedavno otkrivene nove tipove iz Justinijanove rodne kuće, Iustiniane Prima ili Caricin Grad, na jugoistoku Srbije), ali do sada se čini da se brojna ostava kovanog novca nalazi samo unutar gradskih zidina - što ukazuje na vreme velike nesigurnosti .


portrait_Phokas.jpg

FLAVIJE FOKA (602-610)

DEKANUMMIUM (10 NUMMI) KATANIJE

coin_Phokas.jpg

Obv.: Poprsje od Foke, legenda: DN PHOCAS PP AVG
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Prilično kratka i sveukupna katastrofalna vladavina, koju će na kraju završiti pobuna Heraklija. Perzijci su napredovali na istoku i na Balkanu, aktivni otpor napretku Slovena i Avara uglavnom je napušten, jer se granica Dunav-Sava efektivno urušila.

Kraj Fokine anarhije označava i kraj početnog perioda vizantijske države, opterećen kao i mnoge neefikasne rimske zaostavštine. Po rečima jednog od najvećih vizantijskih umetnika, pokojnog profesora Ostrogorskog sa Beogradskog univerziteta, „tek sada počinje istorija Vizantije u pravom smislu, istorija srednjovekovne grčke imperije“.

NUMIZMATSKE NAPOMENE:

U temi koju smo viđali tokom kraja 6. veka, numizmatički dokazi - s obzirom na retke dokumentarne podatke - igraju glavnu ulogu u proceni slоvenskog prodora na Balkansko poluostrvo. Na primer, poslednji pre 9. veka. kovani novci pronađeni u Olimpiji (mesto drevnih Olimpijada) na zapadnom Peloponezu su Fokini - koji sugerišu vreme i trajanje slovenskog naseljavanja i okupacije ovog najjužnijeg dela Balkana.


portrait_Heraclius.jpg

IRAKLIJE (610-641)

FOLLIS KIZIKA

coin_Heraclius_Kyz.jpg 

Obv.: Bista Iraklija, legenda: hRACLI PERP AVG ("Iraklij, večni car")
Rev.: Denominacija

FOLLIS KONSTANTINOPOLJA

coin_Heraclius_fam.jpg

Obv.: Carska porodica stoji
Rev.: Krst, denominacija (M = 40), kovnica (CON = Konstantinopolj), kancelarija kovnice "delta", regalna godina (ANNO KSIII = 13), monogram službene menze 

DODEKANUMMIA (12 NUMMI) ALEKSANDRIJE

coin_Heraclius_12.jpg

Obv.: Iraklije i sin Iraklije Konstantin
Rev.: Denominacija (IB = 12)

POLU FOLLIS SICILIJE

coin_Heraclius_cmk.jpg

Obv.: Iraklije i sin Iraklije Konstantin
Rev.: žig Sicilije

 FOLLIS KIZIKA

coin_Heraclius_Kyz2.jpg

Obv.: Iraklije i sin Iraklije Konstantin
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Jedan od najvećih vizantijskih vladara koji su osnovali dinastiju. Mudre unutrašnje reforme imale su dugotrajne pozitivne posledice, a njegovo istočno nasleđe dodatno je pomoglo da se država otrgne od rimskog furnira u korist svojih grčkih korena.

Sve do danas, pred-uskršnji grčki pravoslavni praznik obeležio je bdenje za koje se verovalo da je pomoglo u prekidu opsade Carigrada 626. godine i pokrenuo HIaklijeve pobede protiv Avara i Persijanaca. Njegova dugotrajna i sjajna kampanja protiv ove poslednje dovela je do trijumfalnog oporavka važnih hrišćanskih moštiju, uključujući Istinski krst, i do efikasnog uništavanja predislamske Sasanidske Persije. Ipak, pred kraj svoje vladavine, nova arapska pretnja zloslutno se pojavljuje na Istoku.

Balkanske afere su u to vreme bile sporedne, a srpskim naseljima u zapadnim provincijama dozvoljeno je da ostanu.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Bronzani kovani novac cvetao je za vreme Iraklija, o čemu svedoči mnoštvo vrsta. Povremeno su pogođene i neparne vrednosti, poput 33 nummi, ili 12 nummi iz Aleksandrije (Egipat), prikazani ovde. Takođe se mogu primetiti razlike u stilovima, npr. upoređujući grubiji stil Kizika (zapadne Male Azije) i stila Sicilije.


portrait_Constans_II.jpg

KONSTANS II (642-668)

FOLLIS SICILIJE

coin_Constans_II_Sic.jpg

Obv.: Bista Konstansa
Rev.: Denominacija 

FOLLIS KONSTANTINOPOLJA

coin_Constans_II_son.jpg

Obv.: Konstans i sin Konstantin IV stojeći
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Dok je arapski napredak tražio 642. godine trajno bogatu provinciju Egipat, Konstanci su uspeli da ojačaju Carstvo negde drugde.

Njegova kampanja protiv Južnih Slovena 658. godine završila se uspehom i rezultirala je velikim brojem njih prevezenih u Malu Aziju, da bi služili u carskoj vojsci. Pre više od veka i po kasnije, Toma Sloven, potomak ovih doseljenika koji je postao general - pokrenuo je propali socijalni revolt koji je trebao ozbiljno zapretiti i uzdrmati Carstvo.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Mnogi srednjovekovni novčići - podjednako plemeniti i bazni metali - kasnije su „odsečeni“ kako bi ponovo koristili delove metala, kao što ovde svedoči.


COIN IMAGE

KONSTANTIN IV (668-685)

DEKANUMMIUM (10 NUMMI)

coin_Constantine_IV.jpg

Obv.: Poprsje Konstantina, držeći koplje
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Ko-vladar četrnaest godina pre smrti oca, Konstantin je pobedio veliku arapsku opsadu prestonice tokom 674-8 (potpomognut čvrstim gradskim zidinama, ali i efektima čuvenog "grčkog požara" - preteče vatrenog oružja - na neprijateljskim brodovima) - u onom što je prvo i najvažnije okretanje plime za arapski talas.

U međuvremenu, bugarske migracije većih razmera pod kanom Asparuhom od Kavkaza dole do delte Dunava i severoistočnog Balkana nisu mogle da se provere, jer su prouzrokovale stvaranje prve bugarsko-slovenske države koju je Carstvo priznalo.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Konstantinova slika sa kopljem i štitom privremeno je oživela motiv na komadima rimskog zlata 200 godina ranije i verovatno odražava zastrašujuće vojne zadatke koji se nalaze pred njim. Takođe je pokušao da oživi kvalitet bronzanog kovanog novca, ali ova reforma je na kraju bila kratkog veka.


portrait_Leo_III.jpg

LEO III, ISAURIJANAC (717-741)

FOLLIS SIRAKUZE

coin_Leo_III.jpg

Obv.: Leo i sin Konstantin V
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Leo, osnivač Isaurijske dinastije, probio je još jednu veliku opsadu Carigrada od strane Arapa, a zatim ih je izgurao dalje, oslanjajući se na saveze sa Bugarima i Hazarima. Uporedo sa sličnim dostignućima Konstantina IV nekoliko decenija ranije, ove pobede su definisale, čak i više nego kasnija bitka kod Poitijera, kraj muslimanskom arapskom širenju i oslobađanju za Evropu.

Međutim, Leo je uveo i zloglasnu polemiku o ikonoklastima - doktrinarnu raspravu o štovanju ikona - koja bi proganjala mnoge nivoe javnog života tokom više vekova.

Na Balkanu su odnosi ilustrovani jedva prekidom dvogodišnje opsade Soluna od strane Slovena odanih lokalnom knezu Prebudu (735). Generalno, Leova odluka da veći deo Balkana podvrgne Carigradskom patrijarhu, a ne Rimu, kasnije je imala duboke kulturne i političke posledice.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Iako su već dugo daleko manje umetnički nego u doba Konstantina Velikog i njegovih naslednika, portreti novčića postaju sada još više stilizovani - stanje koje će trajati još oko 200 godina. Tokom Leovog vremena, bronzana folija je znatno smanjena, brojne kovanice nestaju (npr. Teupolis, Kizik, Solun), ostavljajući samo onaj u glavnom gradu - koji uglavnom služi grčkim gradskim i primorskim oblastima - i drugi u Sirakuzi (Sicilija) , služeći italijanskim tržištima.


portrait_Constantine_V.jpg

KONSTANTIN V, KOPRONIM (741-775)

FOLLIS 

coin_Constantine_V.jpg

Obv.: Konstantin i sin Leo IV
Rev.: Konstantinov otac, Leo III, držeći dugi krst

ISTORIJSKE NAPOMENE: Slično kao i njegov otac Lav III, Konstantin je bio veliki zapovednik, ali i veliki ikonoklast. To je stvorilo znatna unutrašnja previranja i koštalo je Carstvo nekih poseda i uticaja u Italiji.

Ipak, Konstantin je postigao velike vojne uspehe i protiv Arapa i Bulgara (763). Ovo poslednje dovelo je do preseljenja u Aziju oko 200.000 Slovena koji su bili u savezu sa Bugarskom, ali i do njihovih povećanih pirata u Egejskom moru.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Povremeno su vizantijski vladari odavali počast svojim roditeljima na kovanicama, kao što je to bio slučaj i Konstantinov ovde sa svojim velikim ocem. Ovaj novac takođe označava odstupanje od vekovnog obrnutog dizajna zasnovanog na denominaciji.


portrait_Nikephoros_I.jpg

NIĆIFOR I (802-811)

FOLLIS

coin_Nikephoros_I.jpg 

Obv.: Nićifor i sin Stavrakije
Rev.: Denominacija

ISTORIJSKE NAPOMENE: Za vreme ove vladavine, rastuća franačka ekspanzija pod Karlom i njegovim mnogim saveznicima bila je glavna pretnja, nakon što je potonji pretio da bude krunisan zapadnim carem 800. godine (njegovo ime je na kraju ukorenilo slovensku reč za "kralja").

Nićifor se uspešno borio sa Arapima, a Sloveni su proterani sa Peloponeza nakon više od dva veka. Međutim, borba protiv Bugara pod kanom Krumom pokazala je koliko pomicanje može ponekad biti bogatstvo vojnog bogatstva: nakon sjajne pobede koja je opljačkala njihov glavni grad Plisku, on ih je nepromišljeno poterao u planine gde je vizantijska vojska bila zasedana i preusmerena, i sam Nićifor (njegovo ime ironično znači "nosilac pobede") zarobljen i ubijen.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Opadanje bronzanog kovanog novca nastavlja se dalje, jer novac iz ove ere postaje prilično oskudan (što ukazuje na smanjenu količinu kovane proizvodnje), a frakcioni apoeni uglavnom nestaju.


portrait_Leo_V.jpg

LEO V, JERMENIN (813-820)

FOLLIS SIRAKUZE

coin_Leo_V_sep.jpg

Obv.: Bista Lea, legenda: LEO
Rev.: Leov sin Konstantin, legenda: KONCT

FOLLIS SIRAKUZE

coin_Leo_V_LK.jpg

Obv.: Leo i njegov sin Konstantin
Rev.: Grčka slova "lambda" i "kappa" (inicijali vladara) ukrštaju se između njih

ISTORIJSKE NAPOMENE: Bivši strategos (general) iz istočne provincije Anatolije, Leo je postigao izvestan uspeh protiv Bugara, posebno nakon Krumove iznenadne smrti tokom opsade Carigrada 814. godine.

Interno je sprovodio prilično nepopularnu dosadašnju ikonoklatsku politiku, što je konačno dovelo do njegovog ubistva, direktno u crkvi Svete Sofije, od strane sledbenika njegovog bivšeg zapovednika Mihaila Amorijca.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Kombinacija nošnji koja je ovde prikazana na prvom novcu za Lea i njegovog naslednika ukazuje na dualnost koja je u kovanici prisutna tokom tristo godina, počev od kraja 7. veka. Car je prikazan u lorosu - jednom od najvažnijih carskih oznaka za kasniji vizantijski period, koji bi na kraju bio kopiran u bugarsko i srpsko kraljevsko odelo. Njegov sin Konstantin, međutim, prikazan je u klamidi - carski odevni predmet (plašt pričvršćen za rame) koji je lakše povezan s klasičnim rimskim periodom.


portrait_Michael_II.jpg

MIHAILO II, AMORIJAC (820-829)

FOLLIS SIRAKUZE

coin_Michael_II.jpg

Obv.: Mihailo i sin Teofilo, legenda: MIKSAHL S OEOF
Rev.: Denominacija, krst iznad i grčki inicijal „theta“ ispod

ISTORIJSKE NAPOMENE: Prema 10. st. car-istoričar Konstantin Porfirogenitos, 9. vek na Balkanu bio je svedok povećanog prkosanja od strane Srba i Hrvata, "naročito za vreme vladavine Mihaila Amorijskog". To je verovatno uzrokovano agresivnom bugarskom ekspanzijom, koja je otkrila prividnu vizantijsku slabost, ali najviše je predstavljala direktnu pretnju. Ovog puta Srbi pod knezom Vlastimirom - njihovo jedinstvo izazvano neposrednom opasnošću i potpomognuto nekim vizantijskom diplomatijom i zlatom - odbili su bugarski napad oko 845., kujući svoju prvu poznatu državu u tom procesu.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Mihael je pokušao reformu dugo zanemarenog bronzanog kovanog novca - zadatak koji je njegov zadatak Teopfilos trebao da ispuni, a rezultati su u osnovi trajali više od 250 godina, sve do kasnog 11. veka. monetarne promene Aleksiosa I. Veće bronzane gužve koje su pogodile glavni grad očigledno su se upumpale u ekonomiju određenih balkanskih područja kao namerna vladina politika, dok su proizvodi Sirakuzijske kovnice (prikazane ovde) zadržale izgled i služile uglavnom italijanskim provincijama carstva.


VASILIJE I, MAKEDONAC (867-886)

FOLLIS 

coin_Basil_I.jpg

Obv.: Vasilije i Konstantin VIII
Rev.: 5-redaka legenda: + BASILIO '/ S CONStAn / tInOS en OEO / BASILEIS R / OmAIOn ("Vasilije i Konstantin, milošću Boga kraljeva Rimljana")

ISTORIJSKE NAPOMENE: Osnivač velike makedonske dinastije, Vasilije je uvećao Carstvo na istočnoj i zapadnoj granici. Kod kuće je preuzeo reviziju Justinijanovih knjiga zakona, zadatak koji je kasnije trebao da ispuni samo njegov sin Leo Mudri.

Nastavljen je misionarski rad Ćirila i Metodija među Južnim Slovenima, što je rezultiralo preobražajem bugarskog kralja Borisa (Mihaela) kao i srpskih plemena - dela koja su trebala imati dalekosežne posledice i za političku i za duhovnu sliku Balkanskog poluostrva .

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Vizantijski bronzani novčići često su "reciklirani" kovnicama, zadivljujući se ranijim izdanjima. Ovde je prikazan novac na jednom od Teofila (829-842), s tim što je raniji vladar rotirao, delimično prikazan u položaju od 2 sata na prednjoj strani.

Vrsta obrnute legende, ovde posebno čitanje "Vasilije i Konstantin, milošću Božjih kraljeva Rimljana", pojavit će se često vekovima, a u prevedenom obliku prožimaće se kasnije i za carstvo Srbije.


portrait_Leo_VI.jpg

LEO VI, MUDRI (886-912)

 FOLLIS 

coin_Leo_VI.jpg

Obv .: Bista Lea, legenda: + LEON BASILEVS RO '
Rev .: legenda sa 4 retka: + LEOn za OEO bA / SILEVS R / OmEOn

ISTORIJSKE NAPOMENE: Čovek naučnik, Leo je dovršio čuvenu baziliku - ažurirani pravni kodeks napisan na grčkom.

Međutim, njegova vojna dostignuća bila su manje upečatljiva, jer su neprijatelji napredovali na Balkanu, gde su Bugari pod Simeonom proglasili svoje Prvo Carstvo, sa jasnim ciljem da zamene Vizantijsko.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Polagani prelaz iz rimskog u grčko carstvo jezički se odražavao i na kovanice. Kao nastavak rimske kovanice i tradicije, vizantijski novac nosio je gotovo isključivo latinske natpise sve do početka 8. veka, kada se počinju pojavljivati grčki. Međutim, to su obično napisani u mešavini grčkih i latiničnih slova - pojava koja je trajala negde krajem 11. veka, konačno ostavivši čisto grčke natpise.


portrait_Constantine_VII.jpg

KONSTANTIN VII PORFIROGENIT (913-959)

FOLLIS

coin_Constantine_VII.jpg
SREBRNI MILIARESION

Obv.:Biste Konstantina i Zoje držeći patrijarhalni krst
Rev.: legenda sa 4 retka: +CONST/ ANTINO' / CE ZOH BA / SILIS ROMEON 

coin_Constantine_VII_silver.jpg

Obv.: Cruce ornamentata tre trepts, legenda: + IhSUS KSRIStUS nICA („Fie ca Iisus Hristos sa cucereasca“)
Rev.: Legenda sa 5 redova: + CONST 'T' / noRFVRoG '/ CE ROMANO / en Ksv EVSEb' / b 'RVmEon ("Konstantin Porfirogenit i Roman, milošću Hristove pobožni carevi Rimljani")

ISTORIJSKE NAPOMENE: Konstantinov rad "O administraciji carstva" dao je trajne savete o carskoj spoljnoj politici: "Neprijatelja treba neutralisati savezništvom sa svojim protivnicima, smiriti darovima, uvući se u carsku sferu uticaja i na kraju uništiti". Međutim, to je takođe neprocenjiv prikaz rane južnoslovenske istorije i balkanskih odnosa.

Za vreme Konstantinove vladavine, srpska kneževina pod Caslavom uspinjala se na području današnje Bosne, Hercegovine i zapadne Srbije - da bi se tek potom raspustila nakon što je umro u bitci protiv Mađara (oko 960.).

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Konstantinova vladavina, koja je započela kad je bio još maloletnik, bila je duga i složena u pogledu unutrašnjih borbi za vlast, o čemu svedoče čak i osobe na kovanici ovog doba - na primer, njegov ko-car Roman, koji je kovao nezavisne kovanice. 


portrait_Romanos_I.jpg

ROMAN I LAKAPIN (920-944)

FOLLIS

coin_Romanos_I.jpg
KOVANA BRONZA HERSONA

Obv.: Bista Romana sa globusom i žezlom
Rev.: Legenda: + RWMA / n' En OEO bA / SILEVS RW / MAIOn 

coin_Romanos_I_Cherson.jpg

Obv.: Monogram ("Pw") Romana
Rev.: Prazno

ISTORIJSKE NAPOMENE: Regent i kasniji ko-car Konstantina VII, Romanos je bio sposoban državnik i de facto vrhovni vladar dok ga nije svrgla sudska spletka. Pojavio se pred velikim izazovom odbrane carstva protiv ambicioznog bugarskog cara Simeona - zadatak koji je olakšan posle Simeonove smrti 927. Podrška Romana srpskom princu Caslavu - delimično za obezbeđivanje dalje bugarske slabosti - predstavljala je važan element u poslednjem uspon.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Nakon odsustva balkanske unutrašnjosti više od tristo godina nakon propasti Dunavske granice prije upada Slovena i Avara, monetarna cirkulacija ponovo počinje da se povećava na ovim prostorima, u vreme Romana. Na primer, iskopavanja izvedena u protekle tri decenije na beogradskoj tvrđavi (drevni Singidunum) otkrila su ukupno 67 vizantijskih dela, pri čemu je Romanova problematika bila prva posle kraja 6. veka. kovanice Maurisea. Slični rezultati ogledaju se u nalazima oko grada Požarevca u Istočnoj Srbiji (stari Viminacijum).

Od 9. do 11. veka Herson kovačnica na Krimu proizvela je specijalnu livenu (za razliku od udarene) bronzane kovanice - dizajna drugačijeg od bronza od običnih kovnica i nepoznatog naziva.


portrait_John_I.jpg

JOVAN I CIMISKIJE (969-976)

SREBRNI MILIARESION

coin_John_I_silver.jpg

Obv.: Poprsje cara u kružnom medaljonu, legende: IVAnn; + IhSUS KSRIStUS nICA
Rev.: Legenda sa 5 reda: + IVAnn '/ hr KSV AVtO / CRAT' EVSEb '/ bASILEVS / RVmAIV' ("Jovan, milošću Hrista Autocatora (Imperator) i pobožnog kralja Rimljana")

 FOLLIS

coin_John_I_follis.jpg

Obv.: Poprsje Hrista, legenda: +EMMANOVH ("Bog je sa nama")
Rev.: legenda sa 4 reda: + IhSUS / KSRISTuS / bASILEVS / bASILEI ("Isus Hrist, kralj kraljeva")

ISTORIJSKE NAPOMENE: Takođe sposoban general, Jovan je iskoristio nemire u Bugarskoj, odgurnuvši Bugare i pobunjene Srbe, kao i mešanje Rusa pod knezom Svjatoslavom. Međutim, njegova prerana smrt utrla je put usponu makedonskih Slovena pod Samuilom, čija će država uskoro naslijediti nasljedstvo inače uglavnom pokvarenog Prvog bugarskog carstva.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Više od stotinu godina nakon završetka polemike o ikonoklastima, uvedena je „anonimnost“ (tj. Bez navođenja autoriteta za izdavanje) bronzanog novca sa strogo religioznim slikama i porukama - praksa koja će trajati sledećih stotinu godina.

U međuvremenu - stilizovani, ravni portreti postepeno ustupaju više realizma i lepote.


portrait_Basil_II.jpg

VASILIJE II BUGAROUBICA (976-1025)

FOLLIS

coin_Basil_II_big.jpg

Obv.: Poprsje Hrista, legenda: +EMMANOVH
Rev.: legenda sa 4 reda: + IhSuS / KSRISTuS / bASILE / bASILE '

 FOLLIS

coin_Basil_II_small.jpg

Obv.: Poprsje Hrista, legenda: +EMMANOVH
Rev.: legenda sa 4 reda: +IhSuS / XRISTuS / bASILE / bASILE'

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Vrhunac čuvene makedonske dinastije, i uopšte vizantijske države posle Justinijanovih vremena. Posle duge kampanje, Basil je 1014. godine konačno srušio Samuilovu vojsku na Belasici (tako je dobio nadimak "ubica Bugara"), što je dovelo do kraja Prvog bugarskog carstva četiri godine kasnije.

Dalje od severa, kijevski knez Vladimir prihvata hrišćanstvo, pokrećući na taj način važan proces ruskog obraćenja. Na kraju, nakon završnog 15. v. propast Vizantije, ponovo potvrđena i proširena Rusija zahtevaće nasleđe Carstva i niza njegovih institucija i uloga.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Anonimni bronzani novčić koji slavi Isusa Hrista kao Kralja kraljeva ("Kralj onih koji vladaju") povlači se sa dvostrukim standardom težine, aktiviranjem pokrajinske kovanice i ogromnom količinom novca. Vrhunac je verovatno dostignut oko 1000. godine, a ukupna proizvodnja ove vrste u stotinama miliona. Neki ključevi identiteta i proizvodnje kovnice mogu se nalaziti u još nerešenim „tajnim znakovima“ (npr. Raznim ukrasima iznad i ispod obrnutog natpisa) - slično kao u slučaju kasnijih srpskih srebrnih dinara.


portrait_Michael_IV.jpg

MIHAJLO IV, PAFLAGONAC (1034-1041)

FOLLIS

coin_Michael_IV.jpg 

Obv.: Hrist stojeći
Rev.: Krst sa nakitom sa natpisom IC KSC / NI KA ("Neka Isus Hristos pobedi")

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Sposoban vladar slabog zdravlja Mihajlo je vodio teške bitke kako bi potukao pobunjene Slovene u Makedoniji i Srbiji, ali umro je pre planirane kampanje protiv kneza Stefana Vojislava, osnivača najznačajnijeg 11. veka. Srpska država, Zeta (oko današnje Crne Gore).

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Koliko god da su monetarna ekonomija i opticaj bili u to vreme na Balkanu, ona bi još uvek mogla da ima dubok uticaj na politička dešavanja. Mihajlov preokret u politici njegovih prethodnika i insistiranje na plaćanju određenih poreza u gotovini, a ne u naravi, doveli su do nekoliko slavenskih pobuna na Balkanu, uključujući i princa Vojislava. Da bi pogoršao stvari, poslednji je takođe prisvojio brodolomno blago zlatnika namenjenog caru - koje, uprkos Mihajlovim zahtevima i kaznenim ekspedicijama, nikada nije bilo vraćeno.


portrait_Constantine_IX.jpg

KONSTANTIN IX MONOMAH (1042-1055)

FOLLIS 

coin_Constantine_IX_3-line.jpg

Obv.: Bista Hrista koja levom rukom drži Knjigu evanđelja, legenda: IC KSC
Rev.: 3-linijska legenda: IS KSS / BASILE / BASILE '

 FOLLIS

coin_Constantine_IX_other.jpg

Obv.: Hrist je ustoličen, levom rukom drži Knjigu evanđelja, legenda: IC KSC
Rev.: 3-linijska legenda: IS KSS / BASILE / BASILE '

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Konstantinova vladavina ostvarila je napredak u umetnosti i pismima, uključujući ponovno otvaranje Univerziteta u Konstantinopolju 1045. Duboko rascep istočnih i zapadnih crkava formalno se desio na kraju njegove vladavine, a sledili su duboki efekti.

Ruski napad na glavni grad odbijen je, ali značajna ekspedicija za potčinjavanje kneza Vojislava Zeta (umro 1051) krajem 1042. nije uspela, što je omogućilo njegov uspon i širenje.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Slika Hrista na prestolu sa visokim leđima koja se koristi u drugom predstavljenom izdanju je ona koja je kasnije postala standardna predaja venecijanskog srebra, kao i srpskih dinara.


portrait_Constantine_X.jpg

KONSTANTIN X DUKA (1059-1067)

FOLLIS

coin_Constantine_X.jpg

Obv.: Hrist stojeći, legenda: +EMMANOVH
Rev.: Konstantin i Evdokija koji drže labarum, grčka legenda: + KVN T DK EVDK AVTO ("Konstantin Doka i Evdokija, carevi")

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Poprilično slab vladar pod uticajem njegove žene Evdokije (o čemu svedoči i kovanica) i drugih, Konstantin je došao u loše vreme za Carstvo, uz opasne pretnje Normana u Italiji i Seljuksa u Maloj Aziji. Ovo bi moglo objasniti zašto je na Balkanu bio u dobrim odnosima sa sinom kneza Vojislava, knezom (kasnijim kraljem) Mihajlom od Zete.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Iako je Konstantin izdavao i anonimne bronze, tip ovde prikazan je prvi povratak bronza koji su nosili vladarsko ime posle skoro jednog veka.


portrait_Romanos_IV.jpg

ROMAN IV DIOGEN (1067-1071)

FOLLIS

coin_Romanos_IV_MP.jpg

Obv.: Bista Hrista, legenda: IC XC
Rev.: Bista Majke Božje raširenih ruku, legenda: MP OV („Majka Božja“)

 FOLLIS

coin_Romanos_IV_CBPD.jpg

Obv.: Bista Hrista, legenda: IC XC / NI KA
Rev.: Krst sa grčkim slovima C B P D (za „Gospodin pomozi Romanu Diogenu“)

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Pokušaj Romana da zaustavi napredovanje Turaka Seljuka u Maloj Aziji doveo je do razorne bitke kod Mantzikerta (1071), gde je bio zarobljen, i posle čega su važni delovi Male Azije zauvek izgubljeni.

Na Balkanu je njegovo prisustvo još uvek obeleženo u dobro poznatoj crkvi Svetog Đorđa u Starom Nagoricinu (kod Kumanova), kojoj je sagradio prvobitni deo, a koju će kasnije obnoviti srpski kralj Milutin.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Prva, anonimna vrsta prikazana ovde, kovana je samo tokom Romanove kratke vladavine i jedinstvena je po tome što sadrži Isusa Hrista sa jedne strane i Devicu Mariju s druge.


portrait_Michael_VII.jpg

MIHAJLO VII DUKA (1071-1078)

FOLLIS

coin_Michael_VII.jpg

Obv.: Bista Hrista, legenda: IC XC
Rev.: Bista Mihajla, Grčka legenda: +MIXAH BACI O D

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Dalji gubici - i Normani u Italiji, a posebno drevno vizantijsko srce Male Azije do Seljuksa - značajno su oslabili državu i kasnije doveli do deponovanja cara.

Ipak, njegovi generali uspeli su da se izbore sa još jednim ustankom Slovena u Makedoniji i delimično poraze Mihajla od Zete, koji je u međuvremenu stekao kraljevsku titulu od pape.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE:

Dokumentarni dokazi pokazuju da je vizantijska uprava učinila mnogo za promociju monetarne ekonomije u mnogim oblastima javnog života, počevši od toga što su se brojne vrste poreza plaćale u gotovini. Ipak, ovo je još uvek bilo prilično ograničeno savremenim standardima, jer se čini da je stabilnost cena trajala dugo sve do oko 1075. godine, kada su Mihajlove novčane razlike i drugi ekonomski flopovi prouzrokovali pojavu vidljive inflacije. To mu je steklo ponižavajući nadimak "Parapinakes" - "manje od četvrtine" - što ukazuje da je sada novac kupio četvrtinu manje od uobičajene količine žita.


portrait_Nikephoros_III.jpg

NIĆIFOR III VOTANIJAT (1078-1081)

FOLLIS 

coin_Nikephoros_III.jpg

Obv.: Bista Hrista, legenda: IC XC
Rev.: Latinski krst sa polumesecima i ljiljanima

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Nesposobnost nemoćnog cara Mihajla Duke da se suoči sa sve većim spoljnim i ekonomskim pretnjama podstakla je uspon starijeg generala Nićifora. Međutim, ovo je završilo kratkom vladavinom koja je obeležena stalnim borbama za vlast, a konačno je okončana usponom drugog člana vojne aristokracije - mladog, ali moćnog Aleksija Komnina. Nakon što se povukao u manastir, Nićifof je tako bio jedan od retkih vizantijskih (ili rimskih uopšte) careva koji su se mirnim odrekanjem prestola.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE:

Delikatna ravnoteža između nominalnih i intrinzičnih vrednosti za zlatnike (i drugih plemenitih metala) uvijek je bila ključ monetarne stabilnosti. Naizgled sredina 11. veka. rast cena zlata pretio je tome, jer je promovisao odlaganje zlata iz prometa. Nićiforov radikalni odgovor bio je da prepolovi unutrašnju vrednost (sadržaj čistog zlata) zlatnog nomisma na oko 8 karata. Ali to je samo dodatno poslalo ekonomiju u leđa, i tek nakon što je nekoliko godina kasnije Aleksijova monetarna reforma fiskalna situacija države počela da se stabilizuje.


portrait_Alexios_I.jpg

ALEKSIJE I KOMNIN (1081-1118)

ČETVRTINA NOMISMA

coin_Alexios_I.jpg

Obv.: Patrijarhalni krst, grčka slova alfa i lambda
Rev.: Bista Aleksija

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Osnivač je poznate dinastije Komneni. Aleksije je odbio snažnu normansku pretnju uz pomoć Mlečana, kojima je tada dodelio opsežne trgovačke povlastice (1082) - potez koji će kasnije naštetiti ekonomskom suverenitetu i na kraju održivosti države.

Srbi oko Bodina, novi kralj Zete, prvo su imali koristi od rata koji je usledio između Vizantije i Prvih krstaša, ali kasnije su bili narušeni krvavim borbama za vlast koje su omogućile Aleksiju, kasno u njegovoj vladavini, da ih ponovo smanji na vazalni status.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Autor je velike monetarne reforme (1092) kojom je vraćen kvalitet novca koji se raspravlja. Proizveo je zlatni hiperpiron i druge manje apoene u različitim metalnim legurama, sadržeći u obliku čaše (scifat) kovanice, poznate kao trahi. Izuzetak od ovog pravila bili su ovde prikazani mali, ravni brončani tetarteri, a njihov odnos prema većim apoenima ostaje neizvestan.


portrait_John_II.jpg

JOVAN II KOMNIN (1118-1143)

TETARTERON (ČETVRTINA)

coin_John_II.jpg

MILIJARDA TRAHI

Obv.: Hrist stojeći, legenda: IC XC
Rev.: Bista Jovana

coin_John_II_big.jpg

Obv.: Bista Jovana
Rev.: Bista Hrista, legenda: IC XC

  ISTORIJSKE NAPOMENE: Sposoban vladar koji je uglavnom nastavio politiku svog oca. Zadržao je nadmoć nad Srbima gušenjem ustanka, ali oni su ubrzo postali sve važniji faktor zamršenih odnosa između Vizantije i regionalne sile Mađarske u nastajanju.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Dok je ovdje prikazan nomisma tetarterona bio kovanica prilično niskog značaja s obzirom na dokumentovani složeni sistem viših denominacija, njegovo ime je dobila po zlatniku lakše težine iste debljine, ravnog kova koji je postojao u periodu 963 - 1092.


portrait_Manuel_I.jpg

MANOJLO I KOMNIN (1143-1180)

MILIJARDA TRAHI

coin_Manuel_I_MP.jpg

Obv.: Manojlo stojeći, sa globusom i labarumom
Rev.: Majka Božja, legenda: MP OV

MILIJARDA TRAHI

coin_Manuel_I_crowned.jpg

Obv.: Majka Božja kruniše Manojla
Rev.: Hrist je ustoličen

 TETARTERON (ČETVRTINA)

coin_Manuel_I_monogram.jpg

Obv.: Poprsje Manojla
Rev.: Monogram Manojla

ISTORIJSKE NAPOMENE: Više ratnik nego državnik, ali za mnoge je Manojlo bio poslednji veliki vizantijski car.

Njegove borbe sa Normanima i Mlečanima na Jadranu, posebno sa Mađarima na Balkanu, bile su njegove promene u vezi sa srpskim velikim županima (knezovima) u srcu Raške - prvo sa Urošem i Desom, a kasnije i sa osnivačem čvrste srpske državnosti, Stefan Nemanja. Poslednja spektakularna predaja Manuelu 1172. isprva se činila ponižavajućom, ali ipak je omogućila Raški da napreduje kao autonomno vladajuća Vizantijska kneževina.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Prikazane kovanice u obliku čaše (trahi) napravljene su od legure bakra i srebra. Sadržaj srebra počeo je oko 6%, ali sa inflacionim pritiscima je kasnije pao na ispod 2%.


portrait_Isaac_II.jpg

ISAK II ANĐEL (1185-1195)

MILIJARDA TRAHI

coin_Isaac_II.jpg

Obv.: Isk stojeći
Rev.: Majka Božja opčinjena medaljom odojčeta Hrista, legenda: MP OV

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Glavni problemi Isaka bili su na Balkanu, uz probleme trećeg krstaškog rata i nagli nastanak Drugog bugarskog carstva. Takođe, Nemanjina dobro dokumentovana osvajanja - koja su započela neposredno pred Isakov uspon na presto - znatno su proširila srpsku državu u regionima istočnog i južnog Jadrana. Pobeda Isaka nad Srbima 1190. godine osporila je dalji napredak, ali je većinu akvizicija ostavila netaknute, zapečaćena sudskim brakom.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: Političke i ekonomske nevolje u početku Isakove vladavine prouzrokovale su očigledno smanjivanje valute, posebno sa bilionskom trahijom. Uredno podrezani, smanjeni tegovi i / ili komadi srebra počinju postajati norma, mada izgleda da je ovde predstavljeno izdanje još uvek originalnog standarda, imajući u vidu veličinu i izgled srebra dela prednjeg centra.


portrait_Alexios_III.jpg

ALEKSIJE III KOMNIN-ANĐEL (1195-1203)

MILIJARDA TRAHI 

coin_Alexios_III.jpg
"BUGARSKA KOPIJA" MILIJARDU TRAHI

Obv.: Aleksije stoji sa svetim Konstantinom
Rev.: Poprsje Hrista bez brade, grčke legende: + KE BOHOEI ("Gospodine pomozi") i IC KSC

coin_Alexios_III_Bulg.jpg

Obv.: Car stoji sa svetim Konstantinom
Rev.: Poprsje Hrista bez brade, grčke legende: + KE BOHOEI ("Gospodine pomozi") i IC KSC

 ISTORIJSKE NAPOMENE: Za vreme mandata Aleksija, Srbija se spustila na potpuno nezavisan put, a Aleksijev zet Stefan Prvovenčani (Prvostepeni) vodio je državu, a drugi brat sveti Sava (Saba) crkvu.

Aleksijove nevolje još više su komplikovale dalji uspon bugarskog carstva, kao i ozbiljne pretnje nemačkog cara Henrija VI i pape Inoćentija III. Ali na kraju su snage Četvrtog krstaškog rata, kojima je Venecija upravljala, zauzele Carigrad i postavile pozornicu za latino okupaciju koja će trajati nekoliko decenija.

 NUMIZMATSKE NAPOMENE: U nemirnoj vladavini Aleksija došlo je do stalnog porasta monetarne anarhije, uključujući pojavu takozvanih "bugarskih imitacija" - posebne klase traheja smanjene težine. Mnoge pretpostavke su zapravo imperijalna pitanja, jer se nalaze u ostavama znatno izvan područja Drugog bugarskog carstva.

Konstantin Veliki se ponovo pojavljuje nakon više od 850 godina na vizantijskim kovanicama, ovde kao svetački lik koji pokrovljuje sadašnjeg cara.


portrait_Latin.jpg

LATINSKA OKUPACIJA KONSTANTINOPOLJA AND SOLUNA (1204-1261)

MILIJARDA TRAHI SOLUNA (1204-1230)

coin_Latin.jpg

Obv.: Car stojeći
Rev.: Poprsje Hrista

ISTORIJSKE NAPOMENE: Zapadni vitezovi i njihovi marionetski carevi (počevši od Baldvina Flandrijskog, na slici) nikada nisu uspeli da uspostave održivu državu u Vizantiji. Završio ga je Mihajlo VIII Paleolog, car Nikeje (Mala Azija), gde je veliki deo vizantijskog plemstva pobegao nakon vreća njegove prestonice.

Po rečima jednog od vodećih savremenih istoričara carstva, lorda Norviha, „od strane carigradske vreće zapadna civilizacija je pretrpela gubitak veći od vreće Rima od strane varvara u petom veku ili spaljivanje biblioteke u Aleksandriji od strane Prorokovih vojnika u sedmom - možda najopasniji pojedinačni gubitak u čitavoj istoriji. "

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Kovanice pogođene u ovo doba bile su imitacije, često bezbrižne, ranijih vizantijskih izdanja. Na ovom je prednja strana (sa preteranim draguljima na carevom ogrtaču) iz kovačnice Aleksija I, naličje sa revanšom Hrista bez brade, koji je očigledno preuzet iz kasnijeg izdanja Manojla I.


portrait_Michael_VIII.jpg

MIHAJLO VIII PALEOLOG (1258 - 1282)

ZLATNI HIPERPIRON

coin_Michael_VIII_gold.jpg
PODREZAN BAKARNI TRAHI

Obv.: Suočen sa poprsjem Majke Božje, okružen kružnim prikazom zidova Carigrada
Rev.: Stojeći Hrist blagoslovljava klečećeg cara, potpomognut arhanđelom Mihajlom, grčka legenda: PALEOLOGOU 

coin_Michael_VIII.jpg

Obv.: Mihajlo stoji, drži labarum, grčka legenda: DESPOTI
Rev.: Stojeća figura Svetog Dimitrija, grčka legenda: O AGIOS DEMETRIOS

ISTORIJSKE NAPOMENE: "Ako smo tek ponovo zauzeli grad, uprkos otporu njegovih branitelja ... to je samo rezultat Božanske Moći koja pogodi one koji izgledaju nepobedivije ..." - izjavio je osnivač konačne vizantijske dinastije njegovi podanici, nakon što su 1261. godine oslobodili svoj kapital od Latina. Prolazni državnik i najistaknutiji vizantijski političar Mihajlo odbio je brojne pretnje, ali pod cenu životne sposobnosti carstva koja se uskoro trebala osetiti.
Tokom svoje vladavine bavio se sa tri uzastopna srpska monarha (Uroš, Dragutin i Milutin), u različitim kapacitetima. Uprkos uspehu protiv neprijateljskih zapadnih sila, on nije uspeo da preokrene trajno širenje kralja Milutina u Makedoniju, jer je iznenada umro okupljajući kaznenu ekspediciju.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Mihajlove ambiciozne poduhvate nije mogla adekvatno podržati oslabljena ekonomija i državna blagajna. Zlatna hiperpira i dalje se izdavala i sigurno se koristila - npr. Da pomogne u "finansiranju" čuvenih sicilijanskih Vespersa, gde je narodni ustanak eliminisao rastuću francusku pretnju. Ali vidljivo odlaganje zlata počelo je da se odigrava, a bronzani novac - posebno vrsta sifata poput teško osakaćenog dela prikazanog ovde - brzo je izgubio na značaju.


portrait_Andronikos_II.jpg

ANDRONIK II PALEOLOG (1282-1328)

KOPIJA ZLATNOG HIPERPIRONA

coin_Andronikos_II.jpg

Obv.: Poprsje Majke Božje, okruženo kružnim prikazom zidova Carigrada
Rev.: Stojeći Hrist blagoslovljava klečećeg cara i su-cara Mihajla IX

ISTORIJSKE NAPOMENE: Andronikova duga vladavina istovremeno je usko povezana sa kraljem Milutinom, njegovim zetom potonjeg dana. Njihov rani protivnički odnos ustupio je mesto savezu, zapečaćenom dvorskim brakom 1299. godine. Često doživljavan kao vizantijska slabost, ovaj potez možda takođe ilustruje izračunati politički pragmatizam koji je milenijum okarakterisao u spoljnotrgovinskim odnosima Konstantinopolitskog suda. Međutim, samo nekoliko decenija nakon što je Andronik bio prisiljen u manastir nakon građanskog rata sa svojim unukom, takve politike na evropsku scenu dovele su još jednog igrača - otomanske Turke - čiji je potencijalni uticaj bio ogroman da nadmaši ulogu građanskog rata za pregovaranje prvobitno namenjena njima.

NUMIZMATSKE NAPOMENE: Politički i ekonomski pad države ogleda se i u njenoj valuti. Sa jedne strane, srebrna kovanica zasnovana na venecijanskom standardu ovde zvanoj basilikon, trebalo je da bude uvedena oko 1300. Sa druge strane, zlatni hiperpiron bio je oštro oslabljen - do sada samo 12 karata - i ubrzo će nestati. Međutim, na njenoj prednjoj strani nalazi se dizajnerski element koji je uveden ne tako davno: oko okrenute slike Device - zaštitnice grada i zaštitnice - prikazani su zidovi Carigrada. Masivnog 5. c. struktura je bila simbolična, ali često i faktički stub stabilnosti Carstva; vek i po kasnije (29. maja 1453.) konačno ga je probila Otomanska armada Mehmeda Osvajača zauvek.

Остало

БЛАГО Садржај

Сав материјал фонда БЛАГО је бесплатан за коришћење, али постоје одређене правила за комерцијалну употребу, као и правила за навођење извора материјала. Погледај следеће линкове за више информација.

> Лиценца за БЛАГО материјал
> Захтев за фотографије

Фонд БЛАГО такође прихвата материјал у колекцију. Обратите нам се ако имате неки.

Contact

BLAGO Fund, Inc.
PO Box 60524
Palo Alto, CA 94306
USA
info@blagofund.org

Stay in contact, subscribe to our newsletter