Црква св Николе, Богошевце

Средачка Жупа

Низ планинских насеља у долини Призренске Бистрице, источно од Призрена, представља област Средачке жупе. Поред Средске са засеоцима Богошевци, Крајћи, Милачићи, Рачојћи, Паличојћи, Пејчићи и Стајковце, села ове области чине и села Драјчићи, Живињане, Локвица, Мушниково, Плањане, Доње Љубиње, Јабланица, Манастирица, Небрегоште, Поуско, Речане и Стружје. Најстарији помен Средачке жупе налазимо у даровној повељи краља Драгутина манастиру Хиландару из 1276-1281, а касније, 1348. цар Душан поклања целу жупу са свим селима својој задужбини, манастиру Светих Арханђела.

Од почетка XVI века може се пратити економско јачање овог подручја, које се огледа и у великом броју цркава подигнутих у сваком селу и засеоку, од 1530 до средине XVII века. У питању су једнобродне, полуобличасто засведене грађевине са споља тространим апсидама и без припрата, махом зидане притесаним каменом. Трудом мештана који су остављали своја имена у натписима, цркве су добиле живопис, иконе за иконостасе, као и богослужбене сасуде. У XIX веку, у годинама које су претходиле ослобођењу од Турака, многе нове цркве су подигнуте, а старе обновљене и проширене.

Нота: Уз сваку од цркава постављен је линк ка Гугл мапи са тачном локацијом цркве. То се може лако проверити на мапи са сателитским погледом. У појединим случајевима, Гугл прави грешку стављајући цркве на погрешне локације.
ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ

Црква Светог Николе подигнута је у XVI веку, а обновљена и проширена 1875. године, када је и живописана.

ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА

Црква Светог Ђорђа у Милачићу, засеоку Средске, је мали храм правоугаоне основе полуобличасто засведен. Њен главни улаз је тако мали да се скоро на коленима мора да уђе; ово је можда био разлог што се још и зове Покајница. У цркви се налази капител са стуба из цркве манастира Светих Арханђела, а остаци фреско сликарства по својим стилским особеностима упућују да је црква живописана у првој половини XVI века.

ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЧИНОГ

Црква Успења Богородичиног у Пејчићима, засеоку Средске, преставља највећу од цркава ове скупине. Са фреско натписа сазнајемо да је подигнута прилозима мештана 1646/7, а 2017. године је обновљена трудом породице Радивојевић из Милачића.

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ

Црква Светог Николе налази се на сеоском гробљу, правоугаоне основе је и полуобличасто засведена. Живопис у цркви је рад групе сеоских мајстора који су 70-их година XVI века радили у више цркава у околини Призрена. У цркви има неколико икона, слабо очуваних, које су рађене истих година кад и фреске, а у цркви се чува и изузетно вредна висећа кадионица из XIV века.

ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА

Црква Светих Апостола Петра и Павла у Мушникову једнобродна је грађевина са полуобличастим сводом и накнадно призиданом припратом. Према предању црква је подигнута на старијим темељима храма из XIV века, док је на западном зиду постојао фреско натпис из 1563/4 о завршетку изградње и осликавања храма. Фреске су рад добрих мајстора који су радили у Призрену и околини, у чијем раду се уочава утицај итало-критске школе.

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ

Црква Светог Николе налази се на сеоском гробљу. Једнобродна је грађевина са касније призиданом већом припратом. Подигнута је у другој половини XVI века када је и живописана трудом мештана, како сазнајемо из фреско-техником исписаног поменика у проскомидији цркве.

ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА

Црква Светог Ђорђа у Горњем Селу подигнута је половином XVII века када је и осликана. Правоугаоне је основе, полуобличасто засведена, са припратом са звоником дограђеном половином XIX века. Живопис је релативно добро очуван.

ОСТАЦИ ЦРКВЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ

Црква Свете Петке помиње се у Арханђелској повељи 1348. као међашње место између села Средске и Плањана.

ИЗАБРАНЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Збирка најбољих фотографија у кртакој презентацији.

РАДНЕ ФОТОГРАФИЈЕ

БЛАГО рад фотографије.

Мапа БЛАГО колекција

Погледај мапу свих локација БЛАГО колекција.

Остале Колекције