БИБЛИОТЕКА

Колекција дикумената

1808/1918 Српске војне униформе

Одломци из књиге: "1808/1918 Српске војне униформе"

Писац Павле Васић

О униформисаној српској војсци помиње се крај седамнаестог века након опсаде Беча 1683., али нису познати детаљи о њеној одећи. Може се претпоставити да је произишла из народних ношњи попут униформе уведене крајем прве половине осамнаестог века. Тридесетих година на иницијативу митрополита Викентије Јовановића формиран је српски Хусарски пук (1735.), који није дуго преживео. Ипак, њихова одећа постоје референце: сабља, пушка и два пиштоља са зеленим долманом и црвеним праменовима. Погранични пукови били су униформисани 1744. године, а ова униформа имала је одређене мађарске особине до 1767. године када је била скројена у стилу аустријске пешадије. То се задржало све до укидања Војне границе 1873. године.

Прочитај

Историја српске културе

Istoriju kulture ne čini samo njena prošlost nego i sadašnjost. Štaviše, ova poslednja, merena kriterijima relevantnosti za savremenike i implikacija za budućnost, u najmanju ruku ne zaostaje za prošlošću. Sve razuđenija kultura našeg vremena obavezala nas je da uvedemo i odeljke o domenima kao što su publicistika, fotografija, radio, televizija, primenjena umetnost i dizajn, amaterizam.

Прочитај

Средњи век

БЛАГО Садржај

Сав материјал фонда БЛАГО је бесплатан за коришћење, али постоје одређене правила за комерцијалну употребу, као и правила за навођење извора материјала. Погледај следеће линкове за више информација.

> Лиценца за БЛАГО материјал
> Захтев за фотографије

Фонд БЛАГО такође прихвата материјал у колекцију. Обратите нам се ако имате неки.

Contact

BLAGO Fund, Inc.
PO Box 60524
Palo Alto, CA 94306
USA
info@blagofund.org

Stay in contact, subscribe to our newsletter