БЛАГО ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Манастир Дубоки Поток

МИНЕЈ за месец ОКТОБАР

Служабни минеј за октобар из треће четврти XVI века, 179 листова, са службом и пролошким житијем препод. Петке и службом архиеп. српског Арсенија.

ПРОЧИТАЈ
Манастир Манасија

МИНЕЈ за месец СЕПТЕМБАР

Службени минеј за септембар из друге половине XV века, 222 листова.

ПРОЧИТАЈ

ЗНАЧАЈНИ СТАРИ СРПСКИ РУКОПИСИ

Мирослављево јеванђеље

Мирослављево јеванђеље

Један од најстаријих и најзначајнијих старих српских рукописа, овај јеванђелистар написан је на старословенском језику српске редакције у последњим деценијама XII века. Написан је за Мирослава, хумског кнеза, брата Стефана Немање. Чува се у Народном музеју у Београду (инв. бр. 1536)

ПРОЧИТАЈ
Вуканово јеванђеље

Вуканово јеванђеље

Ово изборно јеванђеље исписао је монах Симеон за Вукана Немањића, сина Стефана Немање око 1200. године. Чува се у Руској националној библиотеци у Санкт Петерсбургу под сигнатуром F.п.I.82 након што га је са Свете Горе пренео Порфирије Успенски крајем XIX века.

ПРОЧИТАЈ
Београдски паримејник

Београдски паримејник

Овај паримејник или профитологиј који садржи читања из Старог Завета за одређене дане, написан је на старословенском српске редакције са рашком ортографијом у првој четвртини XIII века. Сачувани су само одломци, будући да је нестао 1915. године при евакуацији и повлачењу српске војске у Првом светском рату, да би био пронађен и враћен у Народну библиотеку 1969. године.

ПРОЧИТАЈ
Минхенски псалтир

Минхенски псалтир

У Баварској државној библиотеци у Минхену чува се драгоцени Српски псалтир (Cod.slav.4), раскошно украшени рукопис са преко 150 минијатура настао током последње четвртине XIV века. Настао вероватно у Моравској Србији, можда по налогу кнеза Лазара или његовог сина Стефана, једно време је био и у дворској библиотеци деспота Ђурђа Бранковића у Смедереву, а потом је пренет у Срем. Боравио је у различитим српским манастирима, све док га 1688. године из манастира Прибина Глава није отео један немачки пуковник. Од тада се налазио у различитим баварским манастирима, а од 1810. у библиотеци у Минхену.

ПРОЧИТАЈ
Радослављево јеванђеље

Радослављево јеванђеље

Овај рукопис представља један од најзначајнијих споменика старе српске писмености. Истиче се надасве сачуваним портретима јеванђелиста насликаним преко целих страница листова који се сврставају у највише домете српског минијатурног сликарства средњег века. Дело су Радослава, док је писар четворојеванђеља био инок из Далше. Рукопис је настао 1428/9, крајем XIX века Порфирије Успенски га је пренео са Свете Горе у Русију, где се и данас чува дванаест сачуваних листова, у Руској националној библиотеци под сигнатуром F.I.591.

ПРОЧИТАЈ

ДОСТУПНИ МИНЕЈИ

Минеј је богослужбена књига са службама, песмама и молитвама за непокретне празнике у сваком месецу литургијске године. Сходно томе, састоји се од дванаест томова. Мања, скраћена књига у којој су садржани само већи празници фиксног календара назива се празнични минеј, антологија или цветни минеј. Општи минеј састоји се од заједничких служби за различите чинове светитеља (нпр. апостоле, мученике, пророке итд.). Међу другим дигитализованим српским рукописима минеја су:

Минеј за новембар

Фрагмент минеја за новембар. Почетак XIII века. Претходно у власништву архимандрита Амфилохија Сергијевског Казанцевог (1818-1893). Сада у Руској националној библиотеци у Санкт Петерсбургу. Q.п.I.29.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за октобар

Фрагмент минеја за октобар. Почетак XIII века. Руска национална библиотека у Санкт Петерсбургу. F.п.I.78

ПРОЧИТАЈ
Братков минеј

Минеј који је исписао презвитер Братко. 1234/43, прва пол. XIV. в. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј са прологом за децембар

Менолог за децембар са читањима из пролога са краја XIII, почетка XIV века. Претходно у власништву дипломате Алексеја Борисовича Лобанова-Ростовског. Сада у Руској националној библиотеци у Санкт Петерсбургу. F.п.I.70.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за октобар

Минеј за октобар са одломком службе за светог Аверкија, епископа Јерапољског са читањима из пролога. Прва половина XIV века. Руска национална библиотека у Санкт Петерсбургу. Вяз. F. 124/7

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за септембар-октобар

Служабни минеј за септембар-октобар, друга четвртина XIV в. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за март и април

1345-1355. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за новембар

XIV век. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за октобар

Минеј за октобар, 60-70 године 14. века. Народна библиотека Србије, Београд

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар-октобар

Минеј за септембар-октобар, трећа четвртина 14. в. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јули и август

Минеј за јули и август, крај XIV века. Рукопис je без почетка и свршетка. Повезан je y дрвене корице обложене кожом са утиснутим орнаментима. Име преписивача je Оливер од Прилепа. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј

Минеј, XIV век. Књига je веома оштећена. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Празнични минеј за септембар

Празнични минеј за септембар, XIV век. Веома je оштећен. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јули

Минеј за јули, XIV век. На 2а листу има доста занимљив орнамент. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар

Минеј за септембар, крај XIV века. Ha 1a листу je орнамент византиjског типа. Име преписивачево je кир Варлаам. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за март

Фрагмент служабног минеја за март, XIV век. Пергамент. Претходни власник епископ Порфирије Успенски (1804 – 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург. Q.п.I.41

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за јануар

Служабни минеј за јануар, XIV век. Пергамент. Претходно у власништву Алексеја Борисовича Лобанова-Ростовског. Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург. F.п.I.69

ПРОЧИТАЈ
Минеј за децембар

Минеј за децембар, XIV и XVI век. Писале су га две руке y два различита периодa. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за децембар

Минеј за децембар, крај XIV века. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јуни

Минеј за јуни. Већи део рукописа je из XIV века, a 11 листова из краја XV, почетка XVI века. Недостаје му почетак и крај. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Празнични минеј

Празнични минеј, друга четвртина XV века. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј служабни за јануар

Минеј служабни за јануар, одломак, друга четвртина XV века. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Празнични минеј за фебруар-август и Србљак

Празнични минеј за фебруар-август и Србљак, друга четвртина XV века и 1525. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за новембар

Минеј за новембар, XV век. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за новембар

Минеј за новембар, XV век, дописан y XVI. Без почетка je и свршетка. Дописани текст je на листовима 40—55. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за мај

Минеј за мај, XV век. Оштећен je и нема свршетка. Ha 1a листу je орнамент од 10 кругова y правоугаоном оквиру. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј од септембра до децембра са прологом

Минеј од септембра до децембра са прологом, XV век. Нема свршетка. До 153 листа писала je једна рука, a од 154 па до краја, друга. Ha 1a листу je орнаменат y облику дугуљастог преплета. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за август

Минеј за август, XV век. Нема почетка. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар

Минеј за септембар, XV век. Нема почетка ни свршетка. Крпљен je y XVI веку. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за децембар

Минеј за децембар, XV век. Ha 1a листу налази ce заставица. Иницијали и десетак вињетица на маргини (грифон, змија, рука са цветом итд.) чине несвакидашњи украс ове књиге. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар

Минеј за септембар, одломак, XV век. Папир, 2 листа илуминирана. Један писар. Повеза нема. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за период од септембра до децембра

Служабни минеј за период од септембра до децембра. Крај XV, почетак XVI века. Претходно у власништву бугарског етнографа и археолога Стефана Верковича (1821 - 1893). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.709

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за мај

Служабни минеј за мај. Крај XV, почетак XVI века. Претходно у власништву бугарског етнографа и археолога Стефана Верковича (1821 - 1893). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.710

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар

Минеј за септембар, одломак, почетак XVI века. Један писар. Повеза нема. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за јул

Служабни минеј за јул, Требиње, 1524. Писар дијак Јован Малешевац. Претходно се налазио у манастиру Дужи код Требиња. Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, Гильф. 88

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јануар, фебруар и јули

Минеј за јануар, фебруар и јули, XVI век. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јануар

Минеј за јануар, XVI век. На 144 листу je орнамент од 5 кругова. Рукопис се чувао у ризници манастира Високи Дечани.

ПРОЧИТАЈ
Минеј служабни за септембар

Минеј служабни за септембар, прва половина XVI века. Два листа са илуминацијама. Један писар. Повеза нема. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за март и април

Минеј за март и април, 1536. Писар игуман Макарије из Топлице. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за април

Минеј за април, 1541. Писар Павле. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за новембар

Минеј за новембар, 1550, писари јеромонах Пахомије и дијак Ратко, Манастир Радовашница, на Лиму. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за октобар

Минеј за октобар, средина XVI века. Садржи и службу архиепископу Арсенију од Данила Пећког. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за октобар

Служабни минеј за октобар, друга половина XVI века. Руска национална библиотека, Санкт Петерсбург, Гильф. 83.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за новембар

Служабни минеј за новембар , 1590. Писар Тимофеј, манастир архангела Михаила, Колашин. Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, Гильф. 30.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за април

Служабни минеј за април, 1598. Руска национална библиотека, Санкт Петерсбург, Погод. 541.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за јун

Служабни минеј за јун, крај XVI века, манастир архангела Михаила, Колашин. Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, Гильф. 29.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за новембар

Минеј за новембар, XVI век. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за октобар

Минеј за октобар, XVI век. Универзитетска библиотека, Београд.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јун и јул

Минеј за јун и јул, XVI век. Библиотека Матице Српске, Нови Сад.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за април

Минеј за април, XVI век. Библиотека Матице Српске, Нови Сад.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за мај

Служабни минеј за мај , XVI век. Претходно у власништву бугарског етнографа и археолога Стефана Верковича. Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург,F.I.711.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за март

Служабни минеј за март, XVI век. Руска национална библиотека, Санкт Петерсбург, F.I.825

ПРОЧИТАЈ
Минеј за мај

Минеј за мај, XVI и XVII век. Библиотека Матице Српске, Нови Сад.

ПРОЧИТАЈ
Општи минеј

Општи минеј, XVI, XVII век. Руска национална библиотека, Санкт Петерсбург, Погод. 370.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за децембар

Минеј за децембар, одломак, 1625. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.640

ПРОЧИТАЈ
Минеј за септембар

Минеј за септембар, одломак, 1625. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.639

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за септембар

Служабни минеј за септембар, одломак, 1626. Претходно у манастиру Зограф, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.619

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за септембар

Служабни минеј за септембар, одломак, 1642. Претходно у манастиру Зограф, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.622.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за фебруар

Служабни минеј за фебруар, одломак, 1653. Претходно у манастиру Зограф, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.624

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за новембар

Служабни минеј за новембар, одломак, 1653. Претходно у манастиру Зограф, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.623.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за октобар- децембар

Служабни минеј за октобар- децембар, одломак, 1670. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.629.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за април

Служабни минеј за април, XVII век. Руска национална библиотека, Санкт Петерсбург, F.I.907.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за јун

Служабни минеј за јун, одломак, XVII век. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.627

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за март

Служабни минеј за март, одломак, XVII век. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.626.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за март

Служабни минеј за март, одломак, XVII век. Претходно у манастиру Зограф, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург,F.I.620.

ПРОЧИТАЈ
Служабни минеј за јануар

Служабни минеј за јануар, одломак, XVII век. Претходно у манастиру Хиландар, потом у власништву епископа Порфирија Успенског (1804 - 1885). Сада у Руској националној библиотеци, Санкт Петерсбург, F.I.625.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јануар

Минеј за јануар, XVII век. Библиотека Матице Српске, Нови Сад.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за јул

Минеј за јул, XVII век. Библиотека Матице Српске, Нови Сад.

ПРОЧИТАЈ
Минеј за децембар

Минеј за децембар, средина XVIII века. Један писар. Заставице и иницијали. Повеза нема. Народна библиотека Србије, Београд.

ПРОЧИТАЈ