Циклус проповеди Јована Претече и Христово Крштење

Проповед Јована Претече о Христовом гумну, детаљ

Исус Христос

  • Свод средишњег травеја

  • Драган Војводић
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА