Циклус проповеди Јована Претече и Христово Крштење

Проповед Јована Претече о Христовом гумну

  • Свод средишњег травеја

  • Драган Војводић
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА