Припрата

Христос Сведржитељ, XИX век

  • Припрата, теме свода

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА