Припрата

Света Тројица, XИX век

  • Свод припрате, источна страна

  • 2019:06:22
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА