Олтарски простор

Вазнесење Христово, фрагмент

  • Свод олтара, јужна страна

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА