Наос

Издајство Јудино

  • Северни део западног зида, друга зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА