Наос

Сретење, остаци композиције

  • Јужни зид, трећа зона

  • Зоран Јовановић
  • Copyright: BLAGO Fund, Inc.

ГАЛЕРИЈА