Циклус проповеди Јована Претече и Христово Крштење

Врата Раја, рука Божија и анђели, детаљ

Анђели

  • Свод средишњег травеја

  • Зоран Јовановић
  • 2019:06:19
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА