Горњи део олтарског простора

Богородица "Светлоносица" (Σελασφόρος) са Христом и два арханђела, детаљ

  • Олтар, северна страна апсиде

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА