BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
s2-e1e4-1
Поглед на североисточни угао параклиса
s2-e1e4-2
Бекство у Египат, леви део
s2-e1e4-3
Бекство у Египат, средњи део
s2-e1e4-4
Бекство у Египат, фараонов дочек
s2-e1e4-5
Пророк Мојсије и неопалима купина
s2-e1e4-6
Пророк Мојсије и неопалима купина: детаљ
s2-e1e4-7
Неопалима купина са ликом Пресвете Богородице
s2-e1e4-8
Пророк Мојсије и неопалима купина: детаљ
s2-e1e4-9
Пророк Мојсије и неопалима купина: стадо оваца
s2-e1e4-10
Христос учи Јевреје о васкрсењу
s2-e1e4-11
Христос учи Јевреје о васкрсењу: Христос и апостол Петар
s2-e1e4-12
Христос учи Јевреје о васкрсењу: два апостола
s2-e1e4-13
Христос учи Јевреје о васкрсењу: детаљ
s2-e1e4-14
Христос учи Јевреје о васкрсењу: Јевреји
s2-e1e4-15
Христос учи Јевреје о васкрсењу: Јевреји, лица
s2-e1e4-16
Христос учи Јевреје о васкрсењу: натпис
s2-e1e4-17
Будите као ово дете
s2-e1e4-18
Будите као ово дете
s2-e1e4-19
Будите као ово дете: детаљ
s2-e1e4-20
Будите као ово дете: Христос
s2-e1e4-21
Будите као ово дете: апостоли
s2-e1e4-22
Будите као ово дете: натпис
s2-e1e4-23
Благовести Пресветој Богородици
s2-e1e4-24
Благовести: Арханђел Гаврило
s2-e1e4-25
Благовести: Арханђел Гаврило, лик
s2-e1e4-26
Благовести: Пресвета Богородица
s2-e1e4-27
Благовести: Пресвета Богородица, лик
s2-e1e4-28
Св. Козма Чудотворац и Св. Јован Дамаскин
s2-e1e4-29
Св. Козма Чудотворац, лик
s2-e1e4-30
Св. Јован Дамаскин
s2-e1e4-31
Св. Аверкије и Нифон и непознати ђакон
s2-e1e4-32
Св. Аверкије, лик
s2-e1e4-33
Св. Аверкије, одежда
s2-e1e4-34
Св. Нифон
s2-e1e4-35
Св. Нифон, лик
s2-e1e4-36
Непознати ђакон у малој ниши
s2-e1e4-37
Завесице
s2-e1e4-38
Завесица, детаљ
Параклис Пресвете Богородице, северна страна