[ English ::: Српски ]

  Virtual Reality филм - обилазак цркве

virtual walk around the church

  VR map

node1 node1 node2 node3 node4 node5 node6 node7
Доступни VR филмови:
Виртуелна шетња (све тачке)мали 320x240 (вел. 5.2 Mb)
Тачка 1мали 320x240 (вел. 2.2 Mb)
Тачка 2мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)
Тачка 3мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)
Тачка 4мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)
Тачка 5мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)
Тачка 6мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)
Тачка 7мали 320x240 (вел. 0.3 Mb)