BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Одабрана вишејезична литература
 
1. С. Ћурчић: Грачаница - историја и архитектура, Београд-Приштина, 1988, 1-278.
2. Б. Тодић: Грачаница - сликарство, Београд-Приштина, 1988, 1-423.
3. Б. Живковић: Грачаница - цртежи фресака, Београд, 1989, 1-104.
4. В. Ђурић: Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 52, 104, 205 (нап. 54).
5. С. Радојчић: Старо српско сликарство, Београд 1966, 112-120.
6. Д. Милошевић: Манастир Грачаница, Београд 1989, 1-60.
7. В. Кораћ: Грачаница: простор и облици, Зборник С. Радојчића, Београд 1969, 143-152.
8. Ђ. Бошковић: Грачаница, Београд с.д.
9. Ђ. Бошковић: О неким нашим градитељима и скликарима из првих деценија XIV века, Старинар IX-X, Београд 1959, 125-131.
10. А. Дероко: Монументална и декоративна архитектира у средњовековној Србији, Београд, 1962.
11. С. Ћирковић: Унутрашња политика Краља Милутина, Историја српског народа I, Београд 1981, 462-475.
12. М. Јанковић, Липљанска епископија и Грачаничка митрополија, Историјски часопис, XXIX-XXX, Београд 1982-1983, 27-36.
13. А. Гиљфердинг: Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Сарајево 1972, 210-214.
14. Г. Бабић: Класицизам доба Палеолога у српској уметности, Историја српског народа I, Београд 1981, 476-495.
15. S. Ćurčić: Gračanica - King Milutin's Church and its Place in Late Byzantine Architecture, Pennsylvania State University, 1979.
16. V. Lazarev: Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 389-390.
17. Ch. Diehl: Manuel d'art byzantin, II, Paris 1926, 821.
18. Л. Брехиер: Утисци из Грачанице, Старинар, 3, Београд 1928, 3-8.
19. A. Grabar: La peinture byzantine, Geneva 1953, 151-152.
20. С. Петковић: Сликарство спољашње припрате Грачанице, Виђантијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 201-211.
21. С. Радојчић: Грачаница, Хришћанско дело, 4, Скопље 1938, 24-34.
22. С. Радојчић: Грачаничке фреске, Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 173-180.
23. В. Мошин: Рукописи манастира Грачанице, СКМ, I, 1961, 17-73.
24. М. Павловић, Грачанишка повеља, ГСНД, III, Скопље 1928, 105-140.
25. Б. Живковић: Грачаничка повеља, Београд 1992, 1-102.
26. С. Радојчић: Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934, 38-45.
27. В. Петковић: Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 74-83.
28. С. Радјочић: Портрет младића на довратнику у српском сликарству XV века, Одабрани чланци и студија 1933-1978, Београд 1982, 241-247.
29. Б. Тодић: Новооткривене представе грешника на Страшном суду у Грачаници, ЗЛУ, 14, Нови Сад 1978, 193-204.
30. В. Петковић: Лик Краља Милутина као светитеља, ПКЈИФ, VIII, 1928, 107-109.
31. П. Поповић: Краљ Милутин као монах на фрескама у Грачаници, Старинар, 4, Београд 1927, 113-114.
32. D. Talbot Rice: Byzantine Painting - the Last Phase, London 1968, 110-113.
33. Б. Вуловић: Манастир Грачаница - прилози за историју, архитектуру и сликарство I, СКМ, 4-5 (1968-1971), 165-175.
34. Б. Вуловић: Портрет Тодора сина Деспота Ђурђа у Грачаници, Зборник Архитектонског факултета, 774, Београд 1962, 3-11.
35. М. Ћоровић-Љубинковић: Неколико сачуваних икона старог грачаничког иконостаса XIV века и проблем високог иконостаса у нашем средњем веку, Зборник радова Народног музеја, 2, Београд 1959, 129-137.
36. Р. Љубинковић: Две грачаничке иконе на портретима митрополита Никанора и митрополита Виктора, Старинар, V-VI, Београд 1955, 129-137.
37. П. Мијовић: О хронологији грачаничких фресака, СКМ, 4-5 (1968-1971), 179-199.
38. П. Мијовић: О генези Грачанице, Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 127-159.
39. Р. Петровић: Дионисијеве Царске двери из 1564. године, Саопштења, XIV, Београд 1982, 163-181.
40. А. Гргури, Сликарско-конзерваторски радови у манастиру Грачаници изведени 1971. године, СКМ, 6-7 (1972-1973), 191-197.
41. H. Hallensleben: Die Malerschule des Konigs Milutin, Giesse 1963, 34-35, 60-64, 68-75, 84, 87, 90-96, 158-160.
42. В. Хан: Певница с коштаном интарзијом у цркви манастира Грачанице, СКМ, 4-5 (1968-1971), 217-223.
43. П. Мијовић, Прилози проучавању Грачанице, Зборник Народног музеја, IX-X, Београд 1979, 325-346.
44. Б. Вуловић: Нова истраживања архитектуре Грачанице, Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 165-170.
45. Ch. Walter: Iconographical Sources for the Coronation of Milutin and Simonida at Gračanica, Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 183-200.
46. П. Мијовић: Царска иконографија у српској средњовековној уметности, I, Старинар XVIII, Београд, 1968, 104-107.
47. П. Мијовић: Царска иконографија у српској средњовековној уметности, III, Старинар XXVIII-XXIX, Београд 1979, 91-116.
48. М. Пурковић: Прилози српској историји - 2. Кад је зидана Грачаница?, ГСНД, 21 (1940), 162-166.
49. В. Петковић: Лоза Немањића у старом живопису српском, Народна старина, 5, Загреб, 1923, 100.
50. В. Ђурић: Лоза Немањића у старом српском сликарству, Зборник радова I конгреса Савеза друштава историчара уметности СФРЈ, Охрид, 1976, 53-55.
51. Б. Цветковић: Портрет Тодора Бранковића у ђаконикону манастира Грачанице, ЗЛУ, Нови Сад, 1993-1994, 75-88.
52. С. Ћурчић: Смисао и функција катихумена у позновизантијској и српској архитектири, Манастир Жича - зборник радова, Краљево, 2000, 83-93.
53. Г. Бабић: Низови портрета српских епископа, архиепископа и патријараха у зидном сликарству, Зборник Народног музеја IX-X, Београд, 1979, 313-320.
54. S. Ćurčić: The Original Baptismal Font of Gračanica and its Iconographic Setting, Зборник радова Народног музеја IX-X, Београд 1979, 313-320.
55. П. Мијовић: Менолог, Београд, 1973.
56. P. Mijović: La personofocation de la Mer dans la Judgement dernier a Gračanica, Athens, 1967, 208-219.
57. Д. Милошевић: Срби светитељи у старом сликарству, О Србљаку, Београд 1970, passim.
58. П. Миљковић-Пепек: Делото на зографите Михаило и Еутихиј, Скопје, 1967, 233-234.
59. В. Петковић: Из црквеног календара у живопису Грачанице, ГСНД, XIX (1938), 79-86.
60. В. Петковић: Параболе о десет девојака у старој српској уметности, Рашка, I, Београд 1929, 23-37.
61. Р. Петровић: Монограми Краља Стефана Уроша II Милутина у Грачаници, Саопштења, XIII, Београд 1981, 105-114.
62. В. Ђурић: Историјске композиције у српском сликарству средњег века и њихов књижевне паралеле, ЗРВИ, 11, Београд, 1986, 107-108.
 
Зоран Б. Јовановић