BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
s1-e1e4-1
Сусрет Пресвете Богородице и Јелисавете
s1-e1e4-2
Сусрет Пресвете Богородице и Јелисавете: целивање
s1-e1e4-3
Непозната сцена: Јосиф и неки владар: лево
s1-e1e4-4
Непозната сцена: Јосиф и неки владар: десно
s1-e1e4-5
Непозната сцена: Јосиф и неки владар, детаљ
s1-e1e4-6
Непозната сцена: Јосиф и неки владар, детаљ
s1-e1e4-7
Oрнамент
s1-e1e4-8
Визија Св. Петра Александријског
s1-e1e4-9
Визија Св. Петра Александријског: лик
s1-e1e4-10
Визија Св. Петра Александријског: Христос Емануил
s1-e1e4-11
Визија Св. Петра Александријског: проклети Арије
s1-e1e4-12
Визија Св. Петра Александријског: натпис
s1-e1e4-13
Христос утишава буру
s1-e1e4-14
Христос утишава буру: Христос и рибари на лађи
s1-e1e4-15
Христос утишава буру: Христос, лик
s1-e1e4-16
Христос утишава буру: рибари на броду
s1-e1e4-17
Христос утишава буру: апостол буди Христа
s1-e1e4-18
Христос утишава буру: натпис
s1-e1e4-19
Св. Климент Римски и Св. Мелетије
s1-e1e4-20
Св. Климент Римски, лик
s1-e1e4-21
Св. Мелетије, лик
s1-e1e4-22
Св. Јефрем Сиријски, Св. Павле Тивејски, Св. Сава Јерусалимски и Св. Јован Лествичник
s1-e1e4-23
Св. Јефрем Сиријски, лик
s1-e1e4-24
Св. Павле Тивејски
s1-e1e4-25
Св. Сава Јерусалимски
s1-e1e4-26
Св. Јован Лествичник
s1-e1e4-27
Св. Атанасије Атонски
s1-e1e4-28
Завесице
s1-e1e4-29
Смрт епископа липљанског Теодора
s1-e1e4-30
Смрт епископа липљанског Теодора: свештена лица и монах
s1-e1e4-31
Св. Григорије Богослов
s1-e1e4-32
Непознати архијереј
Параклис Пресвете Богородице, јужна страна