BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
e1-s1s2-1
Богородица Шира од Небеса, горњи део
e1-s1s2-2
Богородица Шира од Небеса, горњи део
e1-s1s2-3
Богородица Шира од Небеса: лик
e1-s1s2-4
Богородица Шира од Небеса: одежда
e1-s1s2-5
Богородица Шира од Небеса: престо
e1-s1s2-6
Орнамент у апсиди
e1-s1s2-7
Орнамент у апсиди, детаљ
e1-s1s2-8
Св. архијереј Дијадох
e1-s1s2-9
Св. архијереј Евлал(в)ије
e1-s1s2-10
Орнамент у прозору
e1-s1s2-11
Св. Епифаније
e1-s1s2-12
Св. Епифаније, детаљ
e1-s1s2-13
Св. Герман Цариградски
e1-s1s2-14
Св. Герман Цариградски, детаљ
e1-s1s2-15
Поглед на олтарску нишу параклиса
Параклис Пресвете Богородице, источна страна