Олтар

Крст са криптограмом

  • Зидана олтарска преграда, јужна страна Царских двери (средишњег пролаза)

  • Ненад Вукићевић
  • 2017:05:27
  • BLAGO FUND

ГАЛЕРИЈА