Олтар

Крст са криптограмом

  • Зидана олтарска преграда, јужна страна северног пролаза

  • Ненад Вукићевић
  • 2017:05:27
  • BLAGO FUND

ГАЛЕРИЈА