Ктиторска композиција

Жупан Петар Брајан

Ктиторска композиција

  • Наос, северни зид западног травеја, прва зона

  • Зоран Б. Јовановић
  • 2017:05:27
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА