Ктиторска композиција

Жупан Петар Брајан

Ктиторска композиција

  • Наос, северни зид западног травеја, прва зона

  • Ненад Вукићевић
  • 2017:05:27
  • BLAGO FUND

ГАЛЕРИЈА