Подизање Христоса на крст

Наос, северни зид, трећа зона

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА