Св. Никола спасава бродоломнике

Наос, јужни зид, друга зона

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА