Богородица са два арханћела у апсиди

Богородица са Христосом у медаљону на грудима

Полукалота олтарске апсиде, трећа зона

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА