Прва зона наоса и припрате

Два неидентификована св. ратника

Наос, северни зид, прва зона

  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА