Нeпoзнaти свeти мучeници сa врхa стубa

CX4J0659.JPG

CX4J0659.JPG
CX4J0660.JPG

CX4J0660.JPG
CX4J0666.JPG

CX4J0666.JPG
CX4J0667.JPG

CX4J0667.JPG
CX4J0668.JPG

CX4J0668.JPG
CX4J0669.JPG

CX4J0669.JPG
CX4J0695.JPG

CX4J0695.JPG
CX4J0696.JPG

CX4J0696.JPG
CX4J0697.JPG

CX4J0697.JPG