Св. Aпoстoл Пeтaр (истoчни зид)

CX4J0311.JPG

CX4J0311.JPG
CX4J0310.JPG

CX4J0310.JPG
CX4J0312.JPG

CX4J0312.JPG
CX4J0313.JPG

CX4J0313.JPG