Медаљони са попрсјима светих архијереја

MAN_1_IMG_8899-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8899-2.JPG
MAN_1_IMG_8791-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8791-2.JPG
MAN_1_IMG_8899-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8899-3.JPG
MAN_2_JPJ_4283-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4283-2.JPG
MAN_2_JPJ_4284-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4284-2.JPG
MAN_2_JPJ_4285-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4285-2.JPG
MAN_2_JPJ_4286-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4286-2.JPG
MAN_2_JPJ_4286-3.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4286-3.JPG
MAN_2_JPJ_4288-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4288-2.JPG
MAN_2_JPJ_3912-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_3912-2.JPG
MAN_1_IMG_8791-3.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_1_IMG_8791-3.JPG
MAN_2_JPJ_4289-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4289-2.JPG
MAN_2_JPJ_4290-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4290-2.JPG
MAN_2_JPJ_4291-2.JPG
Медаљон са попрсјем непознатог светог архијереја
MAN_2_JPJ_4291-2.JPG
MAN_1_IMG_8909-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8909-2.JPG
MAN_1_IMG_8919-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8919-2.JPG
MAN_1_IMG_8909-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8909-3.JPG
MAN_1_IMG_8919-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8919-3.JPG
MAN_1_IMG_8920-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8920-2.JPG
MAN_1_IMG_8920-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8920-3.JPG
MAN_1_IMG_8920-4.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8920-4.JPG
MAN_1_IMG_8921-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8921-2.JPG
MAN_1_IMG_8921-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8921-3.JPG
MAN_1_IMG_8897-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8897-2.JPG
MAN_1_IMG_8988-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_8988-2.JPG
MAN_1_IMG_9433-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_9433-2.JPG
MAN_1_IMG_9432-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_1_IMG_9432-2.JPG
MAN_2_JPJ_4294-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4294-2.JPG
MAN_2_JPJ_4294-3.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4294-3.JPG
MAN_2_JPJ_4295-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4295-2.JPG
MAN_2_JPJ_4296-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4296-2.JPG
MAN_2_JPJ_4297-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4297-2.JPG
MAN_2_JPJ_4298-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4298-2.JPG
MAN_2_JPJ_4299-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4299-2.JPG
MAN_2_JPJ_4300-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4300-2.JPG
MAN_2_JPJ_4301-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4301-2.JPG
MAN_2_JPJ_4302-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4302-2.JPG
MAN_2_JPJ_4303-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4303-2.JPG
MAN_2_JPJ_4317-2.JPG
Медаљони са попрсјима светих архијереја
MAN_2_JPJ_4317-2.JPG