Западни травеј

MAN_1_IMG_9485-2.JPG
Поглед на западни зид западног травеја наоса
MAN_1_IMG_9485-2.JPG
MAN_1_IMG_9477-2.JPG
Поглед на западни зид западног травеја наоса
MAN_1_IMG_9477-2.JPG
MAN_1_IMG_9495-2.JPG
Поглед на западни зид западног травеја наоса
MAN_1_IMG_9495-2.JPG
MAN_1_IMG_9492-2.JPG
Поглед на северни зид западног травеја наоса
MAN_1_IMG_9492-2.JPG
MAN_1_IMG_9493-2.JPG
Поглед на северни зид западног травеја наоса
MAN_1_IMG_9493-2.JPG
MAN_1_IMG_9497-2.JPG

MAN_1_IMG_9497-2.JPG
MAN_1_IMG_9260-2.JPG
Успење Богородице
MAN_1_IMG_9260-2.JPG
MAN_2_JPJ_4085-2.JPG
Успење Богородице
MAN_2_JPJ_4085-2.JPG
MAN_2_JPJ_4084-2.JPG
Успење Богородице
MAN_2_JPJ_4084-2.JPG
MAN_1_IMG_9261-2.JPG
Успење Богородице
MAN_1_IMG_9261-2.JPG
MAN_2_JPJ_4093-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4093-2.JPG
MAN_1_IMG_8972-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_8972-2.JPG
MAN_1_IMG_8973-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_8973-2.JPG
MAN_2_JPJ_4090-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4090-2.JPG
MAN_2_JPJ_4091-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4091-2.JPG
MAN_1_IMG_9093-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_9093-2.JPG
MAN_1_IMG_8978-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_8978-2.JPG
MAN_2_JPJ_4088-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4088-2.JPG
MAN_2_JPJ_4094-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4094-2.JPG
MAN_1_IMG_8974-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_8974-2.JPG
MAN_1_IMG_9262-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_9262-2.JPG
MAN_2_JPJ_4095-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_2_JPJ_4095-2.JPG
MAN_1_IMG_9091-2.JPG
Успење Богородице, детаљ
MAN_1_IMG_9091-2.JPG
MAN_1_IMG_9079-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом
MAN_1_IMG_9079-2.JPG
MAN_1_IMG_9087-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом
MAN_1_IMG_9087-2.JPG
MAN_1_IMG_9086-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_9086-2.JPG
MAN_1_IMG_9057-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_9057-2.JPG
MAN_1_IMG_8964-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_8964-2.JPG
MAN_1_IMG_8965-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_8965-2.JPG
MAN_1_IMG_9078-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_9078-2.JPG
MAN_1_IMG_9081-2.JPG
Христово чудо са хлебом и рибом, детаљ
MAN_1_IMG_9081-2.JPG
MAN_1_IMG_9042.JPG
Две непрепознате композиције Христових чуда
MAN_1_IMG_9042.JPG
MAN_1_IMG_8955-2.JPG
Две непрепознате композиције Христових чуда
MAN_1_IMG_8955-2.JPG
MAN_1_IMG_9084-2.JPG
Две непрепознате композиције Христових чуда
MAN_1_IMG_9084-2.JPG
MAN_1_IMG_9387-3.JPG
Две непрепознате композиције Христових чуда
MAN_1_IMG_9387-3.JPG
MAN_2_JPJ_4146-2.JPG
Композиција Недремано око
MAN_2_JPJ_4146-2.JPG
MAN_1_IMG_9067-2.JPG
Композиција Недремано око
MAN_1_IMG_9067-2.JPG
MAN_2_JPJ_4144-2.JPG
Композиција Недремано око
MAN_2_JPJ_4144-2.JPG
MAN_2_JPJ_4147-2.JPG
Композиција Недремано око
MAN_2_JPJ_4147-2.JPG
MAN_1_IMG_9068-2.JPG
Композиција Недремано око
MAN_1_IMG_9068-2.JPG
MAN_1_IMG_9068-3.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_1_IMG_9068-3.JPG
MAN_3_IMG_9088-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9088-2.JPG
MAN_3_IMG_9089-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9089-2.JPG
MAN_3_IMG_9087-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9087-2.JPG
MAN_3_IMG_9083-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9083-2.JPG
MAN_3_IMG_9084-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9084-2.JPG
MAN_3_IMG_9085-2.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9085-2.JPG
MAN_3_IMG_9085-3.JPG
Композиција Недремано око, детаљ
MAN_3_IMG_9085-3.JPG
MAN_1_IMG_9189-2.JPG
Пропоци и душе праведника у руци Господњој
MAN_1_IMG_9189-2.JPG
MAN_1_IMG_9190-2.JPG
Душе праведника у руци Господњој
MAN_1_IMG_9190-2.JPG
MAN_3_IMG_9281-2.JPG
Душе праведника у руци Господњој
MAN_3_IMG_9281-2.JPG
MAN_1_IMG_9198-2.JPG

MAN_1_IMG_9198-2.JPG
MAN_2_JPJ_4156-2.JPG
Пропоци и душе праведника у руци Господњој
MAN_2_JPJ_4156-2.JPG
MAN_1_IMG_9192-2.JPG
Краљ Давид
MAN_1_IMG_9192-2.JPG
MAN_1_IMG_9195-2.JPG
Краљ Соломон
MAN_1_IMG_9195-2.JPG
MAN_2_JPJ_4153-2.JPG
Краљ Давид
MAN_2_JPJ_4153-2.JPG
MAN_3_IMG_9081-3.JPG
Краљ Давид, детаљ
MAN_3_IMG_9081-3.JPG
MAN_3_IMG_9080-2.JPG
Краљ Давид, детаљ
MAN_3_IMG_9080-2.JPG
MAN_3_IMG_9082-2.JPG
Краљ Давид, детаљ
MAN_3_IMG_9082-2.JPG
MAN_1_IMG_9194-2.JPG
Краљ Давид, детаљ
MAN_1_IMG_9194-2.JPG
MAN_1_IMG_9194-3.JPG
Свитак са текстом краља Давида
MAN_1_IMG_9194-3.JPG
MAN_2_JPJ_4154-2.JPG
Краљ Соломон
MAN_2_JPJ_4154-2.JPG
MAN_2_JPJ_4157-2.JPG
Краљ Соломон, детаљ
MAN_2_JPJ_4157-2.JPG
MAN_1_IMG_9196-2.JPG
Краљ Соломон, детаљ
MAN_1_IMG_9196-2.JPG
MAN_3_IMG_9078-2.JPG
Краљ Соломон, детаљ
MAN_3_IMG_9078-2.JPG
MAN_1_IMG_9197-2.JPG
Свитак са текстом краља Соломона
MAN_1_IMG_9197-2.JPG
MAN_3_IMG_9077-2.JPG
Краљ Соломон, детаљ
MAN_3_IMG_9077-2.JPG
MAN_3_IMG_9078-3.JPG
Краљ Соломон, детаљ
MAN_3_IMG_9078-3.JPG
MAN_1_IMG_8959-2.JPG
Два непрепозната света мученика у мадаљонима
MAN_1_IMG_8959-2.JPG
MAN_1_IMG_9071-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9071-2.JPG
MAN_1_IMG_8961-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8961-2.JPG
MAN_1_IMG_9073-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_1_IMG_9073-2.JPG
MAN_1_IMG_9074-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9074-2.JPG
MAN_1_IMG_9075-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9075-2.JPG
MAN_1_IMG_9076-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9076-2.JPG
MAN_1_IMG_9077-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9077-2.JPG
MAN_1_IMG_9387-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_1_IMG_9387-2.JPG
MAN_1_IMG_9388-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9388-2.JPG
MAN_2_JPJ_4200-2.JPG
Поглед на северни део западног зида наоса
MAN_2_JPJ_4200-2.JPG
MAN_3_IMG_9249-2.JPG
Свети Петар Тивејски
MAN_3_IMG_9249-2.JPG
MAN_1_IMG_9031-2.JPG
Натпис уз лик светог Петра Тивејског
MAN_1_IMG_9031-2.JPG
MAN_2_JPJ_4127-2.JPG
Три непрепозната света монаха
MAN_2_JPJ_4127-2.JPG
MAN_1_IMG_8886-2.JPG
Свитак са текстом непрепознатог светог монаха
MAN_1_IMG_8886-2.JPG
MAN_1_IMG_8887-2.JPG
Свитак са текстом непрепознатог светог монаха
MAN_1_IMG_8887-2.JPG
MAN_1_IMG_9024-2.JPG
Свети Онуфрије
MAN_1_IMG_9024-2.JPG
MAN_3_IMG_9279-2.JPG
Свети Онуфрије, детаљ
MAN_3_IMG_9279-2.JPG
MAN_3_IMG_9280-2.JPG
Свети Онуфрије, детаљ
MAN_3_IMG_9280-2.JPG
MAN_1_IMG_9025-2.JPG
Свети Онуфрије, детаљ
MAN_1_IMG_9025-2.JPG
MAN_1_IMG_9012-2.JPG
Свети монах Харитон Исповедник
MAN_1_IMG_9012-2.JPG
MAN_1_IMG_9013-2.JPG
Свети монах Харитон Исповедник, детаљ
MAN_1_IMG_9013-2.JPG
MAN_1_IMG_9015-2.JPG
Непрепознати свети монах
MAN_1_IMG_9015-2.JPG
MAN_2_JPJ_4173-2.JPG
Непрепознати свети монах
MAN_2_JPJ_4173-2.JPG
MAN_1_IMG_9045-2.JPG
Непрепознати свети монах и свети Јефрем Сиријски
MAN_1_IMG_9045-2.JPG
MAN_1_IMG_9045-3.JPG
Непрепознати свети монах и свети Јефрем Сиријски
MAN_1_IMG_9045-3.JPG
MAN_1_IMG_9047-2.JPG
Свети Јефрем Сиријски, детаљ
MAN_1_IMG_9047-2.JPG
MAN_1_IMG_9018-2.JPG
Три непрепозната света монаха
MAN_1_IMG_9018-2.JPG
MAN_2_JPJ_4160-2.JPG
Три непрепозната света монаха
MAN_2_JPJ_4160-2.JPG
MAN_3_IMG_9278-2.JPG
Два непрепозната света монаха
MAN_3_IMG_9278-2.JPG
MAN_1_IMG_9020-2.JPG
Непрепознати свети монах
MAN_1_IMG_9020-2.JPG
MAN_1_IMG_9021-2.JPG
Непрепознати свети монах
MAN_1_IMG_9021-2.JPG
MAN_1_IMG_8880-2.JPG
Фрагмент представе два света столпника
MAN_1_IMG_8880-2.JPG