Медаљони са попрсјима светитеља

MAN_1_IMG_9345-2.JPG
Три света мученика у медаљонима
MAN_1_IMG_9345-2.JPG
MAN_2_JPJ_4182-2.JPG
Непрепознати свети мученик и свети мученик Уар
MAN_2_JPJ_4182-2.JPG
MAN_1_IMG_9348-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9348-2.JPG
MAN_1_IMG_9349-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9349-2.JPG
MAN_1_IMG_9346-2.JPG
Свети мученици Уар и Трифун
MAN_1_IMG_9346-2.JPG
MAN_1_IMG_9347-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_1_IMG_9347-2.JPG
MAN_2_JPJ_4184-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_2_JPJ_4184-2.JPG
MAN_3_IMG_9121-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_3_IMG_9121-2.JPG
MAN_3_IMG_9315-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_3_IMG_9315-2.JPG
MAN_3_IMG_9119-2.JPG
Свети мученик Трифун
MAN_3_IMG_9119-2.JPG
MAN_3_IMG_9120-2.JPG
Свети мученик Трифун
MAN_3_IMG_9120-2.JPG
MAN_3_IMG_9119-3.JPG
Свети мученик Трифун
MAN_3_IMG_9119-3.JPG
MAN_3_IMG_9120-3.JPG
Свети мученик Трифун, детаљ
MAN_3_IMG_9120-3.JPG
MAN_3_IMG_9120-4.JPG
Свети мученик Трифун, детаљ
MAN_3_IMG_9120-4.JPG
MAN_1_IMG_9358-2.JPG
Два непрепозната света мученика
MAN_1_IMG_9358-2.JPG
MAN_2_JPJ_3926-2.JPG
Два непрепозната света мученика
MAN_2_JPJ_3926-2.JPG
MAN_1_IMG_9215-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9215-2.JPG
MAN_3_IMG_9247-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9247-2.JPG
MAN_3_IMG_9319-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9319-2.JPG
MAN_3_IMG_9318-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9318-2.JPG
MAN_1_IMG_9214-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9214-2.JPG
MAN_1_IMG_8769-2.JPG
Свети мученик Калист и непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_8769-2.JPG
MAN_2_JPJ_4054-2.JPG
Свети мученик Калист и непрепознати свети мученик
MAN_2_JPJ_4054-2.JPG
MAN_1_IMG_9101-2.JPG
Свети мученик Калист
MAN_1_IMG_9101-2.JPG
MAN_3_IMG_9237-2.JPG
Свети мученик Калист
MAN_3_IMG_9237-2.JPG
MAN_1_IMG_9103-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9103-2.JPG
MAN_1_IMG_8768-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_8768-2.JPG
MAN_1_IMG_8956-2.JPG
Два непрепозната света мученика
MAN_1_IMG_8956-2.JPG
MAN_1_IMG_8957-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_8957-2.JPG
MAN_1_IMG_8960-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_8960-2.JPG
MAN_1_IMG_9085-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9085-2.JPG
MAN_2_JPJ_4100-2.JPG
Поглед на медаљоне са јужне стране северозападног стубца
MAN_2_JPJ_4100-2.JPG
MAN_1_IMG_8944-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8944-2.JPG
MAN_1_IMG_8945-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8945-2.JPG
MAN_2_JPJ_4099-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_2_JPJ_4099-2.JPG
MAN_1_IMG_8946-2.JPG
An Unidentified Martyr
MAN_1_IMG_8946-2.JPG
MAN_1_IMG_8947-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8947-2.JPG
MAN_1_IMG_8947-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8947-3.JPG
MAN_1_IMG_8805-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8805-2.JPG
MAN_1_IMG_8948-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8948-2.JPG
MAN_1_IMG_8949-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8949-2.JPG
MAN_1_IMG_8950-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8950-2.JPG
MAN_1_IMG_8951-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8951-2.JPG
MAN_1_IMG_8951-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8951-3.JPG
MAN_2_JPJ_3899-2.JPG
Поглед на медаљоне на западној страни југоисточног ступца
MAN_2_JPJ_3899-2.JPG
MAN_1_IMG_8798-2.JPG
Поглед на медаљоне на западној страни југоисточног ступца
MAN_1_IMG_8798-2.JPG
MAN_3_IMG_9222-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9222-2.JPG
MAN_3_IMG_9222-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9222-3.JPG
MAN_2_JPJ_3897-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_2_JPJ_3897-2.JPG
MAN_3_IMG_9221-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9221-2.JPG
MAN_3_IMG_9221-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9221-3.JPG
MAN_2_JPJ_4007-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_2_JPJ_4007-2.JPG
MAN_3_IMG_9223-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9223-2.JPG
MAN_1_IMG_8799-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_1_IMG_8799-2.JPG
MAN_2_JPJ_3895-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_2_JPJ_3895-2.JPG
MAN_3_IMG_9225-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9225-2.JPG
MAN_1_IMG_8797-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_8797-2.JPG
MAN_2_JPJ_4193-2.JPG
Поглед на медаљоне са источне стране северозападног ступца
MAN_2_JPJ_4193-2.JPG
MAN_1_IMG_9385-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9385-2.JPG
MAN_3_IMG_9316-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9316-2.JPG
MAN_2_JPJ_4196-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_2_JPJ_4196-2.JPG
MAN_1_IMG_9386-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9386-2.JPG
MAN_2_JPJ_4199-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_2_JPJ_4199-2.JPG
MAN_3_IMG_9299-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9299-2.JPG
MAN_3_IMG_9299-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9299-3.JPG
MAN_3_IMG_9298-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9298-2.JPG
MAN_1_IMG_9343-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9343-2.JPG
MAN_1_IMG_9344-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9344-2.JPG
MAN_1_IMG_9342-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9342-2.JPG
MAN_3_IMG_9297-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9297-2.JPG
MAN_3_IMG_9297-3.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9297-3.JPG
MAN_3_IMG_9297-4.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_3_IMG_9297-4.JPG
MAN_2_JPJ_4195-2.JPG
Два непрепозната света мученика у медаљонима
MAN_2_JPJ_4195-2.JPG
MAN_1_IMG_9341-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9341-2.JPG
MAN_1_IMG_9428-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9428-2.JPG
MAN_1_IMG_9429-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9429-2.JPG
MAN_1_IMG_9314-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9314-2.JPG
MAN_1_IMG_9430-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9430-2.JPG
MAN_1_IMG_9431-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9431-2.JPG
MAN_1_IMG_8922-2.JPG
Поглед на медаљоне на северној страни југозападног стубца
MAN_1_IMG_8922-2.JPG
MAN_1_IMG_9316-2.JPG
Непрепознати свети мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9316-2.JPG
MAN_1_IMG_8916-2.JPG
Свети мученик Филемон
MAN_1_IMG_8916-2.JPG
MAN_1_IMG_9319-2.JPG
Свети мученик Филемон
MAN_1_IMG_9319-2.JPG
MAN_1_IMG_9317-2.JPG
Свети мученик Левкија
MAN_1_IMG_9317-2.JPG
MAN_1_IMG_9317-3.JPG
Свети мученик Левкија
MAN_1_IMG_9317-3.JPG
MAN_1_IMG_8915-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_8915-2.JPG
MAN_3_IMG_9132-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9132-2.JPG
MAN_3_IMG_9133-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9133-2.JPG
MAN_3_IMG_9134-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9134-2.JPG
MAN_3_IMG_9132-3.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9132-3.JPG
MAN_3_IMG_9132-4.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9132-4.JPG
MAN_3_IMG_9132-5.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9132-5.JPG
MAN_2_JPJ_3787-2.JPG
Поглед на западну страну североисточног ступца
MAN_2_JPJ_3787-2.JPG
MAN_2_JPJ_4213-2.JPG
Непрепознати мученик и свети мученик Пагасије
MAN_2_JPJ_4213-2.JPG
MAN_1_IMG_9218-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9218-2.JPG
MAN_3_IMG_9252-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_3_IMG_9252-2.JPG
MAN_3_IMG_9252-3.JPG
Непрепознати мученик, детаљ
MAN_3_IMG_9252-3.JPG
MAN_1_IMG_9268-2.JPG
Орнамент и спој оквира медаљона
MAN_1_IMG_9268-2.JPG
MAN_1_IMG_9217-2.JPG
Свети мученик Пагасије
MAN_1_IMG_9217-2.JPG
MAN_3_IMG_9253-2.JPG
Свети мученик Пагасије
MAN_3_IMG_9253-2.JPG
MAN_3_IMG_9253-3.JPG
Свети мученик Пагасије
MAN_3_IMG_9253-3.JPG
MAN_2_JPJ_4212-2.JPG
Свети мученици Пагасије и Автон
MAN_2_JPJ_4212-2.JPG
MAN_1_IMG_9211-2.JPG
Свети мученик Автон
MAN_1_IMG_9211-2.JPG
MAN_3_IMG_9254-2.JPG
Свети мученик Автон
MAN_3_IMG_9254-2.JPG
MAN_2_JPJ_4211-2.JPG
Свети мученик Автон и непорепознати мученик
MAN_2_JPJ_4211-2.JPG
MAN_2_JPJ_4210-2.JPG
Два непрепозната света мученика
MAN_2_JPJ_4210-2.JPG
MAN_1_IMG_9210-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_1_IMG_9210-2.JPG
MAN_2_JPJ_4217-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_2_JPJ_4217-2.JPG
MAN_3_IMG_9245-2.JPG
Непрепознати свети мученик
MAN_3_IMG_9245-2.JPG
MAN_1_IMG_8925-2.JPG
Поглед на источну страну југозападног ступца
MAN_1_IMG_8925-2.JPG
MAN_2_JPJ_4065-2.JPG
Два непрепозната мученика
MAN_2_JPJ_4065-2.JPG
MAN_1_IMG_9133-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9133-2.JPG
MAN_1_IMG_8828-2.JPG
Непрепознати мученик, детаљ
MAN_1_IMG_8828-2.JPG
MAN_2_JPJ_4066-2.JPG
Два непрепозната мученика
MAN_2_JPJ_4066-2.JPG
MAN_1_IMG_9135-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9135-2.JPG
MAN_2_JPJ_4067-2.JPG
Два непрепозната мученика
MAN_2_JPJ_4067-2.JPG
MAN_1_IMG_9136-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9136-2.JPG
MAN_1_IMG_9136-3.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9136-3.JPG
MAN_2_JPJ_4068-2.JPG
Два непрепозната мученика
MAN_2_JPJ_4068-2.JPG
MAN_1_IMG_9137-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_1_IMG_9137-2.JPG
MAN_3_IMG_9241-2.JPG
Непрепознати мученик
MAN_3_IMG_9241-2.JPG
MAN_3_IMG_9241-3.JPG
Непрепознати мученик
MAN_3_IMG_9241-3.JPG
MAN_1_IMG_9004-2.JPG
Орнамент између медаљона
MAN_1_IMG_9004-2.JPG
MAN_3_IMG_9122-3.JPG
Свети мученик Уар
MAN_3_IMG_9122-3.JPG
MAN_1_IMG_8983-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_1_IMG_8983-2.JPG
MAN_2_JPJ_4019-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_2_JPJ_4019-2.JPG
MAN_2_JPJ_3998-2.JPG
Свети мученик Мокие
MAN_2_JPJ_3998-2.JPG
MAN_1_IMG_8997-2.JPG
Свети мученик Мокие
MAN_1_IMG_8997-2.JPG
MAN_2_JPJ_3999-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_3999-2.JPG
MAN_1_IMG_9006-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9006-2.JPG
MAN_1_IMG_9034-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9034-2.JPG
MAN_1_IMG_9049-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9049-2.JPG
MAN_2_JPJ_4124-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4124-2.JPG
MAN_1_IMG_9051-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9051-2.JPG
MAN_2_JPJ_4116-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4116-2.JPG
MAN_1_IMG_9053-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9053-2.JPG
MAN_1_IMG_9206-2.JPG
Поглед на северну страну југозападног ступца
MAN_1_IMG_9206-2.JPG
MAN_2_JPJ_4082-2.JPG
Свети мученик Атиодор
MAN_2_JPJ_4082-2.JPG
MAN_1_IMG_9208-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9208-2.JPG
MAN_3_IMG_9250-2.JPG
Непознати мученик
MAN_3_IMG_9250-2.JPG
MAN_3_IMG_9250-3.JPG
Непознати мученик
MAN_3_IMG_9250-3.JPG
MAN_2_JPJ_4113-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4113-2.JPG
MAN_1_IMG_9207-2.JPG
Непознати мученик
MAN_1_IMG_9207-2.JPG
MAN_3_IMG_9251-2.JPG
Непознати мученик
MAN_3_IMG_9251-2.JPG
MAN_2_JPJ_3997-2.JPG
Свети мученик Уар
MAN_2_JPJ_3997-2.JPG
MAN_2_JPJ_4218-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4218-2.JPG
MAN_3_IMG_9284-2.JPG
Непознати мученик
MAN_3_IMG_9284-2.JPG
MAN_2_JPJ_4226-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4226-2.JPG
MAN_2_JPJ_4233-2.JPG
Непознати мученик
MAN_2_JPJ_4233-2.JPG
MAN_1_IMG_9216-2.JPG
Непознати мученик у медаљону
MAN_1_IMG_9216-2.JPG
MAN_1_IMG_8958-2.JPG

MAN_1_IMG_8958-2.JPG
MAN_1_IMG_9125-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9125-2.JPG
MAN_1_IMG_9124-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9124-2.JPG
MAN_1_IMG_9371-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9371-2.JPG
MAN_2_JPJ_4187-2.JPG
Попрсја светитеља у лози
MAN_2_JPJ_4187-2.JPG
MAN_1_IMG_9372-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9372-2.JPG
MAN_1_IMG_9373-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9373-2.JPG
MAN_1_IMG_9374-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9374-2.JPG
MAN_1_IMG_9375-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9375-2.JPG
MAN_1_IMG_9122-2.JPG
Попрсја светитеља у лози
MAN_1_IMG_9122-2.JPG
MAN_1_IMG_9376-2.JPG
Непознати светитељ у лози
MAN_1_IMG_9376-2.JPG