Појединачне фигуре

MAN_3_IMG_9094-2.JPG
Свети арханђео Михаило
MAN_3_IMG_9094-2.JPG
MAN_1_IMG_9204-2.JPG
Свети арханђео Михаило
MAN_1_IMG_9204-2.JPG
MAN_3_IMG_9094-3.JPG
Свети арханђео Михаило
MAN_3_IMG_9094-3.JPG
MAN_3_IMG_9095-3.JPG
Свети арханђео Михаило
MAN_3_IMG_9095-3.JPG
MAN_2_JPJ_3789-2.JPG
Поглед на северну страну наоса
MAN_2_JPJ_3789-2.JPG
MAN_3_IMG_9096-2.JPG
Свети арханђео Гаврило
MAN_3_IMG_9096-2.JPG
MAN_3_IMG_9097-2.JPG
Свети арханђео Гаврило
MAN_3_IMG_9097-2.JPG
MAN_3_IMG_9097-3.JPG
Свети арханђео Гаврило
MAN_3_IMG_9097-3.JPG
MAN_1_IMG_9309-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9309-2.JPG
MAN_3_IMG_9141-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9141-2.JPG
MAN_3_IMG_9140-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9140-2.JPG
MAN_1_IMG_9310-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9310-2.JPG
MAN_3_IMG_9140-3.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9140-3.JPG
MAN_3_IMG_9138-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9138-2.JPG
MAN_3_IMG_9139-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9139-2.JPG
MAN_3_IMG_9139-3.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9139-3.JPG
MAN_3_IMG_9142-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9142-2.JPG
MAN_3_IMG_9143-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9143-2.JPG
MAN_1_IMG_9199-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9199-2.JPG
MAN_1_IMG_9200-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9200-2.JPG
MAN_3_IMG_9243-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9243-2.JPG
MAN_3_IMG_9244-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9244-2.JPG
MAN_1_IMG_9201-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9201-2.JPG
MAN_3_IMG_9282-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9282-2.JPG
MAN_3_IMG_9283-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9283-2.JPG
MAN_2_JPJ_4265-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_2_JPJ_4265-2.JPG
MAN_2_JPJ_4269-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_2_JPJ_4269-2.JPG
MAN_2_JPJ_4267-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_2_JPJ_4267-2.JPG
MAN_2_JPJ_4020-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_2_JPJ_4020-2.JPG
MAN_2_JPJ_4022-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_2_JPJ_4022-2.JPG
MAN_1_IMG_9099-2.JPG
Свети Пантелејмон
MAN_1_IMG_9099-2.JPG
MAN_1_IMG_9100-2.JPG
Свети Пантелејмон
MAN_1_IMG_9100-2.JPG
MAN_3_IMG_9235-2.JPG
Свети Пантелејмон
MAN_3_IMG_9235-2.JPG
MAN_3_IMG_9235-3.JPG
Свети Пантелејмон
MAN_3_IMG_9235-3.JPG
MAN_1_IMG_9059-2.JPG
Свети Јован
MAN_1_IMG_9059-2.JPG
MAN_1_IMG_9060-2.JPG
Свети Јован
MAN_1_IMG_9060-2.JPG
MAN_1_IMG_9061-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9061-2.JPG
MAN_1_IMG_9062-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_1_IMG_9062-2.JPG
MAN_3_IMG_9234-2.JPG
Непознати светитељ
MAN_3_IMG_9234-2.JPG
MAN_1_IMG_9040-2.JPG
Орнамент над улазом јужне певнице
MAN_1_IMG_9040-2.JPG
MAN_1_IMG_9457-2.JPG
Орнамент над улазом јужне певнице
MAN_1_IMG_9457-2.JPG
MAN_1_IMG_9458-2.JPG
Орнамент над улазом јужне певнице
MAN_1_IMG_9458-2.JPG