Ктиторска композиција

MAN_2_JPJ_4109-2.JPG
Поглед на северну страну западног травеја наоса са Ктиторском композицијом
MAN_2_JPJ_4109-2.JPG
MAN_2_JPJ_4165-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_2_JPJ_4165-2.JPG
MAN_2_JPJ_4168-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_2_JPJ_4168-2.JPG
MAN_3_IMG_9063-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9063-2.JPG
MAN_3_IMG_9146-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9146-2.JPG
MAN_3_IMG_9145-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9145-2.JPG
MAN_3_IMG_9148-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9148-2.JPG
MAN_3_IMG_9093-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9093-2.JPG
MAN_3_IMG_9144-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9144-2.JPG
MAN_3_IMG_9075-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9075-2.JPG
MAN_3_IMG_9076-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9076-2.JPG
MAN_3_IMG_9065-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9065-2.JPG
MAN_3_IMG_9065-3.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9065-3.JPG
MAN_3_IMG_9067-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9067-2.JPG
MAN_2_JPJ_4167-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_2_JPJ_4167-2.JPG
MAN_3_IMG_9147-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9147-2.JPG
MAN_3_IMG_9070-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9070-2.JPG
MAN_3_IMG_9072-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9072-2.JPG
MAN_3_IMG_9073-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_3_IMG_9073-2.JPG
MAN_2_JPJ_4169-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_2_JPJ_4169-2.JPG
MAN_2_JPJ_4172-2.JPG
Ктиторска композиција
MAN_2_JPJ_4172-2.JPG