Купола и поткуполни простор

MAN_1_IMG_9479-2.JPG
Поглед на наос и главну куполу
MAN_1_IMG_9479-2.JPG
MAN_1_IMG_9036-2.JPG
Поглед на главну куполу
MAN_1_IMG_9036-2.JPG
MAN_1_IMG_8844-2.JPG
Свети јеванђелист Матеј
MAN_1_IMG_8844-2.JPG
MAN_1_IMG_8843-2.JPG
Свети јеванђелист Матеј
MAN_1_IMG_8843-2.JPG
MAN_1_IMG_8859-2.JPG
Свети јеванђелист Лука
MAN_1_IMG_8859-2.JPG
MAN_1_IMG_9229-2.JPG
Свети Прохор
MAN_1_IMG_9229-2.JPG
MAN_1_IMG_8995-2.JPG
Два неидентификована светитеља
MAN_1_IMG_8995-2.JPG
MAN_1_IMG_9088-2.JPG
Ирод се саветује са књижевницима
MAN_1_IMG_9088-2.JPG
MAN_1_IMG_9089-2.JPG
Ирод се саветује са књижевницима
MAN_1_IMG_9089-2.JPG
MAN_1_IMG_9090-2.JPG
Ирод се саветује са књижевницима
MAN_1_IMG_9090-2.JPG
MAN_3_IMG_9312-2.JPG
Христос благосиља децу
MAN_3_IMG_9312-2.JPG
MAN_3_IMG_9312-3.JPG
Христос благосиља децу
MAN_3_IMG_9312-3.JPG
MAN_1_IMG_9416-2.JPG
Христос благосиља децу
MAN_1_IMG_9416-2.JPG
MAN_1_IMG_8969-2.JPG
Силазак Светог Духа на апостоле
MAN_1_IMG_8969-2.JPG
MAN_1_IMG_8866-2.JPG
Силазак Светог Духа на апостоле
MAN_1_IMG_8866-2.JPG
MAN_1_IMG_8867-2.JPG
Силазак Светог Духа на апостоле
MAN_1_IMG_8867-2.JPG
MAN_1_IMG_8970-2.JPG
Силазак Светог Духа на апостоле
MAN_1_IMG_8970-2.JPG
MAN_1_IMG_8970-3.JPG
Силазак Светог Духа на апостоле
MAN_1_IMG_8970-3.JPG
MAN_1_IMG_8865-2.JPG
Неидентификована композиција
MAN_1_IMG_8865-2.JPG
MAN_1_IMG_9426-2.JPG
Одбијена жртва Јоакима и Ане
MAN_1_IMG_9426-2.JPG
MAN_1_IMG_9425-2.JPG
Одбијена жртва Јоакима и Ане
MAN_1_IMG_9425-2.JPG
MAN_1_IMG_9425-3.JPG
Одбијена жртва Јоакима и Ане
MAN_1_IMG_9425-3.JPG
MAN_2_JPJ_3935-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_2_JPJ_3935-2.JPG
MAN_1_IMG_9298-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_1_IMG_9298-2.JPG
MAN_2_JPJ_3936-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_2_JPJ_3936-2.JPG
MAN_1_IMG_8894-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_1_IMG_8894-2.JPG
MAN_3_IMG_9126-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9126-2.JPG
MAN_3_IMG_9126-3.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9126-3.JPG
MAN_3_IMG_9123-3.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9123-3.JPG
MAN_3_IMG_9123-4.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9123-4.JPG
MAN_3_IMG_9126-4.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9126-4.JPG
MAN_3_IMG_9123-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9123-2.JPG
MAN_3_IMG_9128-3.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9128-3.JPG
MAN_3_IMG_9129-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9129-2.JPG
MAN_3_IMG_9128-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9128-2.JPG
MAN_3_IMG_9130-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9130-2.JPG
MAN_1_IMG_8914-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_1_IMG_8914-2.JPG
MAN_3_IMG_9129-3.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9129-3.JPG
MAN_1_IMG_9305-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_1_IMG_9305-2.JPG
MAN_3_IMG_9127-2.JPG
Визија светог Петра Александријског
MAN_3_IMG_9127-2.JPG
MAN_2_JPJ_3779-2.JPG
Поглед на поткуполни простор
MAN_2_JPJ_3779-2.JPG
MAN_1_IMG_9471-2.JPG
Поглед на југозападни и југоисточни стубац
MAN_1_IMG_9471-2.JPG