Наративне композиције у певницама

MAN_2_JPJ_3894-2.JPG
Живопис јужне певнице
MAN_2_JPJ_3894-2.JPG
MAN_2_JPJ_3888-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_2_JPJ_3888-2.JPG
MAN_2_JPJ_4014-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_2_JPJ_4014-2.JPG
MAN_1_IMG_9009-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_9009-2.JPG
MAN_1_IMG_8780-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_8780-2.JPG
MAN_3_IMG_9198-2.JPG
Душе праведника у руци Господњој
MAN_3_IMG_9198-2.JPG
MAN_3_IMG_9198-3.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9198-3.JPG
MAN_1_IMG_8781-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_8781-2.JPG
MAN_1_IMG_8874-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_8874-2.JPG
MAN_1_IMG_8782-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_8782-2.JPG
MAN_1_IMG_8874-3.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_8874-3.JPG
MAN_3_IMG_9197-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9197-2.JPG
MAN_3_IMG_9201-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9201-2.JPG
MAN_3_IMG_9200-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9200-2.JPG
MAN_1_IMG_9142-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_1_IMG_9142-2.JPG
MAN_3_IMG_9200-3.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9200-3.JPG
MAN_3_IMG_9216-2.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9216-2.JPG
MAN_3_IMG_9216-3.JPG
Млади Христос подучава у храму
MAN_3_IMG_9216-3.JPG
MAN_2_JPJ_4053-2.JPG
Поглед на јужну певницу
MAN_2_JPJ_4053-2.JPG
MAN_3_IMG_9205-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9205-2.JPG
MAN_1_IMG_8784-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_8784-2.JPG
MAN_1_IMG_8784-3.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_8784-3.JPG
MAN_1_IMG_8835-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_8835-2.JPG
MAN_1_IMG_8835-3.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_8835-3.JPG
MAN_3_IMG_9214-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9214-2.JPG
MAN_3_IMG_9215-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9215-2.JPG
MAN_1_IMG_9138-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_9138-2.JPG
MAN_1_IMG_9139-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_1_IMG_9139-2.JPG
MAN_3_IMG_9203-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9203-2.JPG
MAN_3_IMG_9203-4.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9203-4.JPG
MAN_3_IMG_9203-3.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9203-3.JPG
MAN_3_IMG_9213-2.JPG
Прича о митару и фарисеју
MAN_3_IMG_9213-2.JPG
MAN_2_JPJ_3887-2.JPG
Прича о митару и фарисеју и Прича о блудном сину
MAN_2_JPJ_3887-2.JPG
MAN_1_IMG_9119-2.JPG
Прича о митару и фарисеју и Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_9119-2.JPG
MAN_1_IMG_9119-3.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_9119-3.JPG
MAN_1_IMG_8786-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8786-2.JPG
MAN_3_IMG_9238-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9238-2.JPG
MAN_1_IMG_8786-3.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8786-3.JPG
MAN_3_IMG_9240-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9240-2.JPG
MAN_3_IMG_9240-3.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9240-3.JPG
MAN_3_IMG_9239-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9239-2.JPG
MAN_3_IMG_9240-4.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9240-4.JPG
MAN_3_IMG_9239-3.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9239-3.JPG
MAN_3_IMG_9218-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_3_IMG_9218-2.JPG
MAN_1_IMG_8787-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8787-2.JPG
MAN_1_IMG_9120-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_9120-2.JPG
MAN_1_IMG_8834-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8834-2.JPG
MAN_1_IMG_8788-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8788-2.JPG
MAN_1_IMG_8875-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_8875-2.JPG
MAN_1_IMG_9121-2.JPG
Прича о блудном сину
MAN_1_IMG_9121-2.JPG
MAN_1_IMG_8813-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_1_IMG_8813-2.JPG
MAN_1_IMG_9237-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_1_IMG_9237-2.JPG
MAN_1_IMG_9043-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_1_IMG_9043-2.JPG
MAN_3_IMG_9256-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_3_IMG_9256-2.JPG
MAN_3_IMG_9255-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_3_IMG_9255-2.JPG
MAN_1_IMG_9250-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_1_IMG_9250-2.JPG
MAN_3_IMG_9258-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_3_IMG_9258-2.JPG
MAN_1_IMG_9044-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_1_IMG_9044-2.JPG
MAN_3_IMG_9257-2.JPG
Прича о добром Самарјанину
MAN_3_IMG_9257-2.JPG
MAN_1_IMG_8814-2.JPG
Живопис друге зоне северне певнице
MAN_1_IMG_8814-2.JPG
MAN_1_IMG_8818-2.JPG
Живопис друге зоне северне певнице
MAN_1_IMG_8818-2.JPG
MAN_1_IMG_9352-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9352-2.JPG
MAN_1_IMG_9404-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9404-2.JPG
MAN_3_IMG_9310-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9310-2.JPG
MAN_3_IMG_9317-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9317-2.JPG
MAN_3_IMG_9290-3.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9290-3.JPG
MAN_3_IMG_9291-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9291-2.JPG
MAN_3_IMG_9295-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9295-2.JPG
MAN_3_IMG_9296-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9296-2.JPG
MAN_1_IMG_9353-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9353-2.JPG
MAN_1_IMG_9353-3.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9353-3.JPG
MAN_1_IMG_9354-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9354-2.JPG
MAN_1_IMG_9355-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9355-2.JPG
MAN_1_IMG_9356-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_1_IMG_9356-2.JPG
MAN_3_IMG_9294-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9294-2.JPG
MAN_3_IMG_9292-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9292-2.JPG
MAN_3_IMG_9293-2.JPG
Парабола о царској свадби
MAN_3_IMG_9293-2.JPG
MAN_1_IMG_8952-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_8952-2.JPG
MAN_1_IMG_9357-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9357-2.JPG
MAN_1_IMG_8819-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_8819-2.JPG
MAN_1_IMG_8953-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_8953-2.JPG
MAN_1_IMG_9378-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9378-2.JPG
MAN_3_IMG_9313-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9313-2.JPG
MAN_3_IMG_9313-3.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9313-3.JPG
MAN_1_IMG_8817-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_8817-2.JPG
MAN_3_IMG_9287-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9287-2.JPG
MAN_3_IMG_9263-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9263-2.JPG
MAN_1_IMG_9238-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9238-2.JPG
MAN_3_IMG_9289-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9289-2.JPG
MAN_3_IMG_9259-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9259-2.JPG
MAN_1_IMG_8816-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_8816-2.JPG
MAN_3_IMG_9260-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9260-2.JPG
MAN_3_IMG_9288-3.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9288-3.JPG
MAN_1_IMG_9239-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9239-2.JPG
MAN_3_IMG_9230-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9230-2.JPG
MAN_3_IMG_9229-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_3_IMG_9229-2.JPG
MAN_1_IMG_9240-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9240-2.JPG
MAN_1_IMG_9403-2.JPG
Прича о богаташу и убогом Лазару
MAN_1_IMG_9403-2.JPG
MAN_1_IMG_9131-2.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_9131-2.JPG
MAN_1_IMG_8830-2.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_8830-2.JPG
MAN_1_IMG_8830-3.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_8830-3.JPG
MAN_1_IMG_8833-2.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_8833-2.JPG
MAN_1_IMG_9128-2.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_9128-2.JPG
MAN_1_IMG_9130-2.JPG
Три мудраца пред Иродом
MAN_1_IMG_9130-2.JPG
MAN_1_IMG_8793-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8793-2.JPG
MAN_1_IMG_8994-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8994-2.JPG
MAN_1_IMG_8796-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8796-2.JPG
MAN_1_IMG_8796-3.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8796-3.JPG
MAN_1_IMG_8825-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8825-2.JPG
MAN_1_IMG_8794-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8794-2.JPG
MAN_1_IMG_8825-3.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_1_IMG_8825-3.JPG
MAN_3_IMG_9210-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_3_IMG_9210-2.JPG
MAN_3_IMG_9212-2.JPG
Сусрет Марије и Јелисавете
MAN_3_IMG_9212-2.JPG
MAN_1_IMG_8795-2.JPG
Две неидентификоване композиције
MAN_1_IMG_8795-2.JPG
MAN_1_IMG_9252-2.JPG
Две неидентификоване композиције
MAN_1_IMG_9252-2.JPG
MAN_1_IMG_9380-2.JPG
Помазање у Витанији
MAN_1_IMG_9380-2.JPG
MAN_3_IMG_9272-2.JPG
Помазање у Витанији
MAN_3_IMG_9272-2.JPG
MAN_1_IMG_9381-2.JPG
Помазање у Витанији
MAN_1_IMG_9381-2.JPG
MAN_1_IMG_9384-2.JPG
Помазање у Витанији
MAN_1_IMG_9384-2.JPG
MAN_1_IMG_9383-2.JPG
Помазање у Витанији
MAN_1_IMG_9383-2.JPG
MAN_1_IMG_9132-2.JPG
Поклоњење мудраца
MAN_1_IMG_9132-2.JPG
MAN_1_IMG_8832-2.JPG
Поклоњење мудраца
MAN_1_IMG_8832-2.JPG
MAN_1_IMG_8822-2.JPG
Благовести
MAN_1_IMG_8822-2.JPG
MAN_1_IMG_8836-2.JPG
Благовести
MAN_1_IMG_8836-2.JPG
MAN_1_IMG_9222-2.JPG
Благовести
MAN_1_IMG_9222-2.JPG
MAN_1_IMG_9223-2.JPG
Благовести
MAN_1_IMG_9223-2.JPG
MAN_1_IMG_9419-2.JPG
Неидентификована композиција
MAN_1_IMG_9419-2.JPG