Зидине

MAN_2_JPJ_3742-2.JPG
Западна капија са кулама
MAN_2_JPJ_3742-2.JPG
MAN_2_JPJ_3741-2.JPG
Западна капија са кулама
MAN_2_JPJ_3741-2.JPG
MAN_2_JPJ_3757-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_2_JPJ_3757-2.JPG
MAN_2_JPJ_3752-2.JPG
Кула
MAN_2_JPJ_3752-2.JPG
MAN_2_JPJ_3753-2.JPG
Кула
MAN_2_JPJ_3753-2.JPG
MAN_2_JPJ_3761-3.JPG
Црква Свете Тројице, Деспотова кула и бедеми
MAN_2_JPJ_3761-3.JPG
MAN_1_IMG_9500-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_1_IMG_9500-2.JPG
MAN_2_JPJ_3826-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_2_JPJ_3826-2.JPG
MAN_1_IMG_8566-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_1_IMG_8566-2.JPG
MAN_2_JPJ_3772-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_2_JPJ_3772-2.JPG
MAN_2_JPJ_3769-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_2_JPJ_3769-2.JPG
MAN_2_JPJ_3867-2.JPG
Деспотова кула, бедеми и конак
MAN_2_JPJ_3867-2.JPG
MAN_1_IMG_8595-2.JPG
Деспотова кула и бедеми
MAN_1_IMG_8595-2.JPG
MAN_1_IMG_8738-2.JPG
Деспотова кула
MAN_1_IMG_8738-2.JPG
MAN_1_IMG_8675-2.JPG
Западне куполе цркве Свете Тројице и Деспотова кула
MAN_1_IMG_8675-2.JPG
MAN_2_JPJ_3931-2.JPG
Западни део бедема
MAN_2_JPJ_3931-2.JPG
MAN_1_IMG_8745-2.JPG
Западни део бедема
MAN_1_IMG_8745-2.JPG
MAN_2_JPJ_3877-2.JPG
Западни део бедема
MAN_2_JPJ_3877-2.JPG
MAN_1_IMG_8622-2.JPG
Западни део бедема
MAN_1_IMG_8622-2.JPG
MAN_2_JPJ_4261-2.JPG
Западни део бедема
MAN_2_JPJ_4261-2.JPG
MAN_2_JPJ_3932-2.JPG
Западни део бедема
MAN_2_JPJ_3932-2.JPG
MAN_1_IMG_8588-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8588-2.JPG
MAN_1_IMG_8594-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8594-2.JPG
MAN_1_IMG_8593-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8593-2.JPG
MAN_1_IMG_8604-2.JPG
Бедеми и северозападна кула
MAN_1_IMG_8604-2.JPG
MAN_1_IMG_8646-2.JPG
Бедеми и западна кула
MAN_1_IMG_8646-2.JPG
MAN_1_IMG_8567-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8567-2.JPG
MAN_2_JPJ_3817-2.JPG
Бедем
MAN_2_JPJ_3817-2.JPG
MAN_1_IMG_8585-2.JPG
Бедем
MAN_1_IMG_8585-2.JPG
MAN_1_IMG_8586-2.JPG
Бедем
MAN_1_IMG_8586-2.JPG
MAN_1_IMG_8656-2.JPG
Бедеми и куле
MAN_1_IMG_8656-2.JPG
MAN_1_IMG_8653-2.JPG
Бедеми и куле
MAN_1_IMG_8653-2.JPG
MAN_1_IMG_8680-2.JPG
Бедеми и куле
MAN_1_IMG_8680-2.JPG
MAN_2_JPJ_3930-2.JPG
Поглед на улаз у манастир са две куле са унутрашње стране
MAN_2_JPJ_3930-2.JPG
MAN_2_JPJ_3929-2.JPG
Северозападна кула
MAN_2_JPJ_3929-2.JPG
MAN_2_JPJ_3927-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_2_JPJ_3927-2.JPG
MAN_1_IMG_8570-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8570-2.JPG
MAN_1_IMG_8747-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8747-2.JPG
MAN_2_JPJ_3843-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_2_JPJ_3843-2.JPG
MAN_1_IMG_8748-2.JPG
Северозападна кула
MAN_1_IMG_8748-2.JPG
MAN_1_IMG_8568-2.JPG
Северозападна кула
MAN_1_IMG_8568-2.JPG
MAN_1_IMG_8658-2.JPG
Североисточна кула
MAN_1_IMG_8658-2.JPG
MAN_1_IMG_8679-2.JPG
Кула са јужне стране
MAN_1_IMG_8679-2.JPG
MAN_1_IMG_8700-2.JPG
Бедеми и кула
MAN_1_IMG_8700-2.JPG
MAN_1_IMG_8612-2.JPG
Машикула
MAN_1_IMG_8612-2.JPG
MAN_1_IMG_8665-2.JPG
Нерестаурирана кула на јужној страни
MAN_1_IMG_8665-2.JPG
MAN_1_IMG_8659-2.JPG
Остаци две првобитне машикуле
MAN_1_IMG_8659-2.JPG
MAN_1_IMG_8666-2.JPG
Остаци првобитних машикула
MAN_1_IMG_8666-2.JPG
MAN_1_IMG_8660-2.JPG
Остаци првобитних машикула
MAN_1_IMG_8660-2.JPG
MAN_1_IMG_8701-2.JPG
Поглед на Деспотову кулу
MAN_1_IMG_8701-2.JPG