Ктиторска композиција

Детаљи одеће Брајанових кћери

Ктиторска композиција

  • Наос, западни травеј, цеверна страна западног зида, прва зона

  • Ненад Вукићевић
  • 2017:05:26
  • BLAGO FUND

ГАЛЕРИЈА