Западни травеј

Богородица са Христом

Ктиторска композиција

  • Наос, западни травеј, западна страна северозападног пиластра, прва зона

  • Зоран Б. Јовановић
  • 2017:05:27
  • Ауторско право: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА