11. октобар - апостол Филип и св. Теофан Начертани (фигуре)

11. октобар - апостол Филип и св. Теофан Начертани (фигуре)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА