28, 29, 30 и 31. мај, 1 и 2. јун - Св. Еликонида (сцена), св. Теодосија Тирска (сцена), св. Исакије (фигура), св. Ермије (сцена), св. Еразмо (полуфигура), св. Никифор (полуфигура)

28, 29, 30 и 31. мај, 1 и 2. јун - Св. Еликонида (сцена), св. Теодосија Тирска (сцена), св. Исакије (фигура), св. Ермије (сцена), св. Еразмо (полуфигура), св. Никифор (полуфигура)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА