15 и 16. јануар - Апостол Петар (сцена), св. Јован Кућник (фигура)

15 и 16. јануар - Апостол Петар (сцена), св. Јован Кућник (фигура)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА