25, 26, 27 и 28. август - Апостол Тит (фигура), св. Адријан и Наталија (сцена и попрсје), Св. Пимен (полуфигура), св. Мојсеј Мурин (полуфигура)

25, 26, 27 и 28. август - Апостол Тит (фигура), св. Адријан и Наталија (сцена и попрсје), Св. Пимен (полуфигура), св. Мојсеј Мурин (полуфигура)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА