Цар Дадијан осуђује св. Ђорђа на смрт и Усековање главе св. Ђорђа

Цар Дадијан осуђује св. Ђорђа на смрт и Усековање главе св. Ђорђа

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА