1. септембар - Св. Симеон Столпник (попрсје), Исус Навин (фигура), 40 хераклијских мученица (група фигура)

1. септембар - Св. Симеон Столпник (попрсје), Исус Навин (фигура), 40 хераклијских мученица (група фигура)

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА