Западни лук

Олтарски свод са фрескама из циклуса Христових јављања по Васкрсењу

Олтарски свод са фрескама из циклуса Христових јављања по Васкрсењу

  • Copyright: БЛАГО Фонд

ГАЛЕРИЈА